Aanbesteden

Een stap vooruit in aanbesteden

Of het nu gaat om de bouw van een gemeentehuis, de aanschaf van software of de levering van dienstauto’s; overheden en semi-overheden zijn bij het verstrekken van opdrachten gebonden aan spelregels. Deze spelregels hebben tot doel ondernemers een gelijke en eerlijke kans te bieden om de opdracht in de wacht te slepen. De gespecialiseerde advocaten van PlasBossinade hebben antwoord op al uw vragen die daarbij opkomen.

Lees meer »

Adviseren en procederen

De advocaten van PlasBossinade procederen voor zowel aanbesteders als ondernemers over aanbestedingen. Hierdoor zijn zij in staat uw zaak vanuit beide perspectieven te belichten. Daarmee doet u uw voordeel. PlasBossinade helpt u nog liever geschillen te voorkomen. Een belangrijk deel van de werkzaamheden van de advocaten van PlasBossinade bestaat dan ook uit het adviseren van aanbesteders en ondernemers. Daarbij zijn de advocaten van PlasBossinade door hun ruime proceservaring in staat een stap vooruit te denken.

Voor aanbesteders

Aanbesteders kunnen bij PlasBossinade terecht voor vragen als:

 • Is mijn organisatie een ‘aanbestedende dienst’?
 • Geldt voor de voorgenomen transactie een aanbestedingsplicht?
 • Voor welke aanbestedingsprocedure kies ik?
 • Zijn mijn aanbestedingsdocumenten rechtmatig?
 • Moet ik een aanbieding vanwege een gebrek terzijde leggen of bestaat er een mogelijkheid tot herstel?
 • Zijn de bezwaren van een ondernemer tegen de gevolgde aanbestedingsprocedure gegrond?

Voor ondernemers

Ondernemers kunnen bij PlasBossinade terecht voor vragen als:

 • Welke mogelijkheden heb ik als ik niet word uitgenodigd voor een onderhandse aanbestedingsprocedure?
 • Zijn de gestelde eisen proportioneel?
 • Op welke wijze moet ik handelen als ik bezwaren heb tegen de gestelde eisen?
 • Wat is ‘strategisch inschrijven’ en wat is het verschil met ‘manipulatief inschrijven’?
 • Is mijn aanbieding terecht ongeldig verklaard?
 • Welke mogelijkheden heb ik om tegen een beslissing van de aanbesteder te protesteren?

Kennis delen

Het aanbestedingsrecht is een relatief jong rechtsgebied dat volop in ontwikkeling is. De advocaten van PlasBossinade volgen de ontwikkelingen op de voet en houden hun kennis daardoor up to date. Zij dragen ook bij aan de ontwikkeling van het aanbestedingsrecht door publicaties, onder meer in vakbladen en tijdschriften.

Daarnaast verzorgt PlasBossinade cursussen en seminars, alleen of in samenwerking met andere secties van PlasBossinade. Maatwerk is altijd mogelijk. U kunt hierover vrijblijvend contact met ons opnemen.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar