Belastingen

'In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes'

Een citaat van Benjamin Franklin in 1789. Een waarheid die nog altijd geldt; vrijwel iedere economische beslissing heeft fiscale gevolgen. Het fiscale recht vervult op bijna alle rechtsgebieden een rol en manifesteert zich op lokaal, nationaal en internationaal niveau. De advocaat-belastingkundigen (fiscalisten) van  PlasBossinade kunnen  u bijstaan bij alle fiscale vraagstukken waar u mee wordt geconfronteerd.

Lees meer »

De fiscalisten van PlasBossinade houden zich bezig met de volgende werkzaamheden:

  • overleg en procederen over verschuldigheid van belastingen
  • overleg en procederen over invordering van belastingen
  • andere zaken met een fiscaal belang

De onderdelen worden hieronder toegelicht.

Procedures tegen Belastingdienst of (lagere) overheden

De fiscalisten bieden een creatieve en oplossingsgerichte aanpak van uw zaak. Is overleg of samenwerking met de Belastingdienst om wat voor reden niet (meer) mogelijk, dan biedt een procedure mogelijk een oplossing. De fiscalisten van PlasBossinade hebben gedegen kennis van het materiële en formele belastingrecht en ruime proceservaring in fiscale procedures. Zo nodig wordt geprocedeerd tot en met de Hoge Raad.

De werkzaamheden van de fiscalisten bestaan onder andere uit:

  • het begeleiden van boekenonderzoeken/controles;
  • het voeren van bezwaar-, (hoger) beroep- of cassatieprocedures tegen informatiebeschikkingen, belastingaanslagen en/of boetes;
  • inkeerprocedures;
  • fiscale strafzaken.

Procedures tegen de ontvanger van de Belastingdienst

De ontvanger is verantwoordelijk voor de invordering van belasting en kan daarnaast overgaan tot aansprakelijkstelling van een ander dan de belastingplichtige. De ontvanger heeft daarbij zowel de instrumenten uit de Invorderingswet als de bevoegdheden in het civiele recht tot zijn beschikking. De fiscalisten van PlasBossinade hebben kennis van beide rechtsgebieden en kunnen u bijstaan in iedere discussie met de ontvanger. U kunt daarbij denken aan:

  • begeleiding bij verzoeken om uitstel van betaling of kwijtschelding;
  • discussies bij (dwang)invordering;
  • aansprakelijkstelling (zoals bestuurders-, inleners- en ketenaansprakelijkheid) door de ontvanger.

Andere zaken met een fiscaal belang

Het fiscale recht kan een doolhof zijn. Een beroepsfout is daarom snel gemaakt door een adviseur. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Onze fiscalisten hebben ruime ervaring met fiscale aansprakelijkheidszaken zowel voor als tegen de adviseur.

Daarnaast werken onze fiscalisten samen met andere professionals op verschillende rechtsgebieden en adviseren zij in fiscale zin onder meer bij herstructureren van ondernemingen, bedrijfsovernames, fusies, joint ventures, vastgoedprojecten, financieringen en echtscheidingen.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar