Financieel recht

PlasBossinade thuis in financieel recht

Waar geld wordt opgevraagd ter financiering van bepaalde activiteiten of waar geld wordt belegd is doorgaans sprake van de toepasselijkheid van de regels die zijn neergelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en aanverwante regelgeving. PlasBossinade is goed thuis in dit rechtsgebied en adviseert en procedeert over een veelheid aan gevallen die raken aan het financieel recht.

Lees meer »

Bij financieel recht valt te denken aan advisering rond prospectussen bij de uitgifte van effecten ter financiering van bepaalde bedrijfsactiviteiten, het structureren van financieringen, het behandelen van geschillen met betrekking tot vermogensbeheer of beleggingsadvies, kwesties rond renteswaps, derivaten, opties of andere aspecten die in de relatie met een bank of financiële onderneming kunnen spelen. Onze dienstverlening heeft eveneens betrekking op vraagstukken van compliance die gelden voor partijen die actief zijn in de financiële sector, zoals verzekeraars, tussenpersonen en overige financiële ondernemingen.

Samenwerking met fiscalisten en bedrijfsadviseurs

Vanwege de verwevenheid met fiscale en financiële vraagstukken wordt intensief samengewerkt met de fiscalisten en de bedrijfsadviseurs van PlasBossinade. Maar er zijn ook goede relaties met externe adviseurs die zich gespecialiseerd hebben in financiële dienstverlening.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar