Insolventie en herstructurering

Voorkomen van insolventie is beter dan genezen

Geldgebrek, insolventie, veel ondernemers zullen daarmee in het huidige tijdsgewricht te maken hebben of krijgen. Zelfs als uw eigen onderneming floreert, is het verstandig rekening te houden met de financiële problemen die uw leveranciers of afnemers hebben of kunnen krijgen. Op dit speelveld acteren de insolventierecht-advocaten van PlasBossinade.

Lees meer »

PlasBossinade houdt van no nonsense

Zoals altijd geldt ook voor het insolventierecht: “Voorkomen is beter dan genezen”. Hoe eerder u bij PlasBossinade aan de bel trekt, met hoe meer middelen de advocaten die zich bezig houden met insolventierecht u ten dienste kunnen staan om problemen op te lossen. De sectie hanteert daarvoor de voor PlasBossinade kenmerkende inventieve en creatieve no nonsense-aanpak.

PlasBossinade staat alle mogelijke betrokkenen in het insolventiespectrum bij: ondernemers, bestuurders, crediteuren, financiers, et cetera. De advocaten adviseren en procederen (zo nodig) over alle juridische aspecten van insolventie. Denk hierbij aan reorganisatie, herstructurering, sanering, (her)financiering en zekerheden. Ook (het voorkomen van) bestuurdersaansprakelijkheid en/of zogenaamd paulianeus handelen (benadeling van de crediteuren) hoort tot het specialisme van de insolventierecht-advocaten van PlasBossinade.

Voor de aan het insolventierecht gerelateerde fiscale vraagstukken bent u bij PlasBossinade eveneens in goede handen. Een aantal advocaten wordt door rechtbanken regelmatig aangesteld als curator in faillissementen van diverse omvang. Daarnaast wordt opgetreden als bewindvoerder in surseances van betaling en als stille bewindvoerder in zogenaamde pre-packprocedures.

De advocaten insolventierecht werken nauw samen met de aan PlasBossinade verbonden advocaten-belastingkundigen en bedrijfsadviseurs.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar