Ontslag en reorganisatie

Arbeidsrecht wijzigt sterk

Het arbeidsrecht is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd. Nieuwe wijzigingen staan alweer voor de deur. Denk aan de recent ingevoerde Wet Normering Topinkomens. Een erg ingewikkelde wet, die tot veel discussie en hoofdbreken aanleiding geeft. Ook de problematiek rond de – langdurig – arbeidsongeschikte werknemer blijft tot ingewikkelde vraagstukken leiden, zowel in de relatie werkgever-werknemer als in de relatie tot het UWV.

Lees meer »

Zet op tijd een juridisch adviseur in

In het hierdoor onstane mijnenveld is bijstand van een specialist op het terrein van arbeidsrecht absoluut noodzakelijk. Het vroegtijdig inschakelen van een adviseur kan onnodige problemen voorkomen.

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Bij PlasBossinade werken specialisten die zich met alle onderdelen van het arbeidsrecht bezig houden. Denk hierbij aan ontslagprocedures, het opstellen van arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten, reorganisaties en medezeggenschapsaangelegenheden. Twee advocaten zijn daarnaast gespecialiseerd in het ambtenarenrecht.

Procedures voorkomen

Zo nodig wordt geprocedeerd, maar voor het zover is wordt getracht een regeling in der minne tot stand te brengen. Als cliënt bent u er immers bij gebaat, dat procedures worden voorkomen en dat u zelf – mede – bepaalt hoe een bestaand conflict wordt opgelost. Onze advocaten kunnen als ervaren en gedegen onderhandelaars worden aangemerkt. Kennis van het recht, een goede inschatting van de juridische positie van de cliënt, een juiste presentatie van de feiten en een zekere mate van flair en zelfverzekerdheid spelen in het kader van deze onderhandelingen een belangrijke rol.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar