Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

Een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens kan de noodzaak voor behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verrichten van een reguliere bedrijfsactiviteit.

Van het bovenstaande is geen sprake wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigd belangen? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag baseren. Onder de AVG heeft u namelijk een verantwoordingsplicht.

 

 

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar