Impliciete bevoegdheid

Als er op grond van de gangbare regels en maatstaven die gelden in het maatschappelijk verkeer de verwerkingsverantwoordelijkheid toekomt aan een specifiek natuurlijke of rechtspersoon. De verwerking van persoonsgegevens van werknemers door een werkgever bijvoorbeeld.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar