Passende maatregelen

Bij de verwerking van persoonsgegevens moeten volgens de AVG passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen die leiden tot een passend beveiligingsniveau.

Hiermee wordt bedoeld dat de genomen maatregelen in verhouding met het risico moeten zijn: naarmate het risico groter is voor de betrokkenen dienen de getroffen beveiligingsmaatregelen zwaarder te worden.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens dient de verwerkingsverantwoordelijke: “altijd de rechten van de betrokkenen te waarborgen en moet er sprake zijn van adequate, vakkundig toegepaste beveiliging waarbij de organisatie optimaal benut wat het vakgebied informatiebeveiliging te bieden heeft.”

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar