Toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt dan moeten zij voor het doel toereikend en ter zake dienend zijn. Bovendien mogen er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk voor het doel. Dit wordt ook wel aangeduid met ‘dataminimalisatie’.

Met andere woorden, er mogen niet te veel, maar ook niet te weinig gegevens worden verwerkt voor het doel. Wanneer u namelijk te weinig gegevens verwerkt, dan kan er ten onrechte een onvolledig beeld ontstaan van de betrokkene.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar