Uitzonderingen

Op sommige verwerkingen is de AVG niet van toepassing. Hieronder worden de verwerkingen verstaan die plaatsvinden:

  • in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen;
  • door lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid;
  • door politie en justitie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.
  • door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit.

 

Er is sprake van zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteiten wanneer de persoonsgegevens alleen voor privédoeleinden gebruikt worden en dus niet samenhangen met zakelijke activiteiten.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar