De uitzonderingen op het verwerkingsverbod

Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden indien:

  • de betrokkene uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van regels op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht;
  • de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
  • de verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is;
  • de verwerking betrekking heeft op persoonsgegevens die kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsprekende bevoegdheid;
  • de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang;
  • de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten;
  • de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, of
  • de verwerking noodzakelijk is met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Deze uitzonderingen zijn uitgewerkt in nadere regelgeving en kennen specifieke voorwaarden, regels en beperkingen.

Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar