Spring naar inhoud
Contact

Peter Fousert over het faillissement

Zelfs als het met je eigen onderneming goed gaat kun je last krijgen van ‘omvallende’ ondernemingen, denk aan klanten of leveranciers. Hoe je je daartegen kunt wapenen is in voorgaande hoofdstukken door mijn kantoorgenoten in dit whitepaper besproken. Voor de zekerheid ook nog even de theorie in. Het faillissementsrecht made simple:

Faillissement

Een – door de rechtbank uitgesproken – faillissement fixeert de financiële situatie van een onderneming. Die fixatie is nodig omdat meerdere schuldeisers aanspraak maken op het vermogen van de onderneming. Om het ‘gevecht’  tussen de schuldeisers volgens de regels te laten verlopen wordt een verkeersagent ingezet: de curator.

Orde in de chaos

De curator brengt orde in de chaos van aanspraken en de volgorde waarin de verschillende schuldeisers aanspraak kunnen maken op het vermogen van de failliete onderneming. De curator beschikt over het vermogen. De failliete onderneming mag dat niet meer zelf.

Verdeling onder schuldeisers

Daar waar mogelijk zal de curator, rekening houdend met alle mogelijke rechten, de bezittingen van de failliete onderneming verkopen. De opbrengst wordt volgens een (wettelijke) rangorde onder de schuldeisers verdeeld. Die wettelijke rangorde werkt als een cascade of een champagnetoren.

De curator giet de opbrengst uit over de verschillende rechthebbenden. Het hoogste glas is gereserveerd voor de kosten van het faillissement. Dan volgen de preferente schuldeisers, denk aan de belastingdienst en dergelijke. Als laatste krijgen de gewonde handelscrediteuren iets, als de fles niet al leeg is.

Sommige schuldeisers zijn, vanwege de bijzonder positie die zij bedongen hebben, in staat om verhaal te nemen op bepaalde bezittingen buiten het faillissement om. Die bijzondere positie ontstaat door het vestigen van pand- of hypotheekrechten. Pand- en hypotheekrechten zijn door Romme Varkevisser in deel 3 van dit whitepaper aan de orde geweest.

Als de fles leeg is, is de curator klaar met zijn taak. De onderneming houdt op te bestaan. Dit is in het kort – en zonder mitsen en maren – hoe een faillissement werkt. Met de informatie uit de eerdere hoofdstukken weet je nu hoe je je  - een beetje – tegen het hele erge kunt wapenen.

Maar een faillissement hoeft niet alleen maar dramatisch te zijn. (Bijna) ieder succes begint immers met een mislukking. Er zijn veel later beroemde en rijke ondernemers die uit een faillissement zijn opgeklommen. Denk aan Walt Disney, Henry Ford en - maar of dat nu het beste voorbeeld is vraag ik me af -  Donald Trump. Laat het risico van een faillissement je dus niet van het ondernemen weerhouden maar gebruik wel je parachute.