Spring naar inhoud
Contact

Kennisevent 'Nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen'

Datum
Van tot -
Inlooptijd
Locatie
PlasBossinade Groningen, conferentiekamer

Wat betekent de nieuwe wet voor jou als aannemer of opdrachtgever?

Het zal niemand zijn ontgaan, gelet op de media-aandacht die het heeft gehad. Het spande er nog even om, maar de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen. De nieuwe wet heeft de nodige consequenties voor aannemers en hun opdrachtgevers en voor gemeenten.

Zo wordt de waarschuwingsplicht van de aannemer aangescherpt, wordt een opleverdossier geïntroduceerd en wordt afgestapt van het sinds jaar en dag geldende uitgangspunt dat de aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk is (!).

Dit zijn slechts enkele privaatrechtelijke aspecten van de nieuwe wet. Ook in publiekrechtelijke zin verandert er het nodige: de preventieve toets van gemeenten aan bouwtechnische voorschriften komt te vervallen. In plaats daarvan komt een systeem van private kwaliteitsborging.

Vooralsnog lijkt het erop dat de privaatrechtelijke wijzigingen per 1 januari 2021 in werking treden. De publiekrechtelijke wijzigingen (invoering van het systeem van private kwaliteitsborging) treden vanaf dat moment mogelijk voor bepaalde categorieën van bouwwerken in werking.

Het is van belang om nu al rekening te houden met de nieuwe wet. Daar kun je beter niet te lang mee wachten. Temeer niet, als bedacht wordt dat bouwwerken die op of na 1 januari 2021 worden gerealiseerd of opgeleverd, vaak nu al in voorbereiding zijn. Contracten voor bouwprojecten na 2020 die nu worden gesloten of uitonderhandeld moeten rekening houden met de nieuwe spelregels.

PlasBossinade organiseert daarom het kennisevent 'Nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen' op donderdag 28 november a.s. Wij leggen uit wat het wetsvoorstel precies inhoudt, wat het voor u betekent en wij zullen tips en tricks geven, zodat u goed voorbereid zult zijn op de inwerkingtreding van de wet.

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd voor dit kennisevent op donderdag 28 november 2019. Vanaf 14.45 uur bent u welkom aan de Paterswoldseweg 804 in Groningen. Na het inhoudelijke programma van 15.00 tot 17.00 uur sluiten wij de middag af met een borrel.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Deelname aan dit seminar is gratis. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marga Vrieling, bereikbaar op (050)5214366. Gezien het kleinschalige en interactieve karakter van de bijeenkomst is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Aanmelden kennisevent 'Nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen'