Aanbesteder, wees voorzichtig met contact inschrijvers!

Leestijd 2 minuten

Een aanbestedende dienst heeft soms behoefte aan een verduidelijking van een inschrijving. Of er moet een klein gebrek in de inschrijving worden hersteld. Dit is toegestaan, maar er zijn grenzen. Dit geldt vooral voor de fase tussen de ontvangst van de inschrijvingen en voorlopige vergunning, zo blijkt uit de volgende uitspraak.

Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam 25 maart 2015 
 
In deze zaak had de aanbestedende dienst nog vóór voorlopige gunning besprekingen gevoerd met één van de inschrijvers. Deze besprekingen gingen over een facultatieve aanbieding, die bij de beoordeling van de inschrijvingen niet zou meewegen. De aanbestedende dienst verklaarde dat deze inschrijver als winnaar uit de bus zou komen en dat hij behoefte had aan een uitleg over de facultatieve aanbieding.
 
Dit kon volgens de voorzieningenrechter niet door de beugel. Om concurrentievervalsing te voorkomen moet de aanbestedende dienst in de fase tussen de ontvangst van inschrijvingen en voorlopige gunning terughoudend zijn met het opnemen van contact met inschrijvers. In dit geval waren de besprekingen niet bedoeld om een noodzakelijke verduidelijking van de inschrijving te krijgen of een klein gebrek te laten herstellen. De facultatieve aanbieding woog namelijk niet mee bij de beoordeling. De aanbestedende dienst handelde in strijd met het transparantiebeginsel.
 
Timing is dus belangrijk. Aanbestedende diensten moeten in de fase tussen ontvangst van de inschrijvingen en voorlopige gunning het contact met inschrijvers beperken tot het strikt noodzakelijke. Na voorlopige gunning is er meer ruimte voor contact.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar