Aannemen werknemers na doorstart onderneming

Leestijd 3 minuten

Een faillissement van een onderneming is ingrijpend voor alle betrokkenen (bestuurders, werknemers en schuldeisers). Toch is een faillissement ook een kans. Door het faillissement kan een onderneming lean and mean worden doorgestart. Bij een doorstart koopt de doorstartende partij (hierna: de doorstarter) de activa van een onderneming en biedt (een deel van) de werknemers van de failliete onderneming een nieuwe baan aan. Soms voor onbepaalde tijd, soms voor bepaalde tijd.

Opvolgend werkgever?

Een van de juridische vragen die de doorstartpraktijk al enige tijd bezighoudt is of de doorstarter is aan te merken als opvolgend werkgever. Als dat het geval is, dan zou een arbeidsovereenkomst bij de doorstarter passen in de zogeheten ketenregel.[1]

De ketenregel komt er – in een notendop – op neer dat een werknemer die opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd heeft gekregen met een gezamenlijke looptijd van meer dan drie jaren wordt geacht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben.

In de rechtspraak is de afgelopen jaren wat wisselend geoordeeld over het antwoord op de vraag of de ketenregel toepasselijk was bij doorstarts na een faillissement. In 2012 leek door de Hoge Raad duidelijkheid te zijn geschapen; Als de doorstarter na een faillissement een derde is die geen banden heeft met de failliete vennootschap en ook geen kennis heeft of kan hebben over het functioneren van de betrokken werknemer, dan geldt de ketenregel niet. Hoewel de Hoge Raad het mooier opschrijft: kort en bondig geformuleerd lijkt dit voor de ‘doorstartpraktijk’ de essentie.

Het nieuwe arbeidsrecht

Met ingang van 1 juli aanstaande echter wordt de nieuwe Wet werk en zekerheid ingevoerd. Deze wet brengt een fundamentele verandering aan in het arbeidsrecht. De arbeidsrechtspecialisten van PlasBossinade hebben u hier al in een eerdere blog op gewezen.

Ook voor de doorstartpraktijk levert het nieuwe arbeidsrecht een ingrijpende wijziging op. Hoewel het er in eerste instantie op leek dat de regering van plan was om de wijze waarop de rechtspraak (uiteindelijk) het opvolgend werkgeverschap na faillissement heeft uitgewerkt vast te houden is de regering van dit voornemen teruggekomen. In de nieuwe wet wordt ervan  uitgegaan dat:
‘Elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de werknemer, ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijs geacht moet worden elkaars opvolger te zijn’.

In de toelichting bij deze wettekst geeft de regering aan dat uitdrukkelijk beoogd is ook de doorstarter na het faillissement onder het begrip opvolgend werkgever te plaatsen.

De doorstarter zal in het vervolg dus beter (moeten) uitkijken bij het aannemen van werknemers die in dienst waren van de door te starten onderneming.

 


[1] Ook wel Ragetlie regel genoemd, naar het arrest van de Hoge Raad waarin deze regel is bevestigd: HR 24 april 1986, NJ 1986/678, zie ook de blog van Damir Lacevic.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar