Aardbevingsschade en nieuw winningsplan NAM

Leestijd 3 minuten

Komt de Minister nu in beweging?

Minister Kamp (EZ) heeft op 28 oktober 2013 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot gaswinning in het Groningen-veld. Hij deelt mee dat de NAM een nieuw winningsplan zal opstellen en indienen. De Minister zal moeten besluiten of hij zijn instemming verleent aan dat winningsplan en daarbij de belangen van de omgeving moeten betrekken.

Gaswinning verminderen?

Die belangen zijn evident: aardbevingen die aanvankelijk onaannemelijk werden geacht, hebben inmiddels plaatsgevonden. Diverse deskundigen hebben inmiddels voorspeld dat de Groninger rekening moet houden met aardbevingen met een kracht van zelfs 5 op de schaal van Richter. Kleine en grote schade heeft zich gemanifesteerd en woningen in het gebied zijn in waarde gedaald. De vraag is of dit voor de Minister aanleiding zal zijn te besluiten de gaswinning te verminderen. Zijn ontwerp-besluit zal in januari 2014 verschijnen en wordt met spanning afgewacht.

Tegen het definitieve instemmingbesluit kan beroep worden ingesteld op de Raad van State. In die procedure zal de rechtmatigheid van het instemmingsbesluit – en inhoudelijk gezien ook het winningsplan – worden beoordeeld. De Mijnbouwwet schrijft voor welke aspecten daarbij van belang zijn en dat het risico van schade ten gevolge van beweging van de aardbodem reden kan zijn de instemming te weigeren. De Minister zal een afweging moeten maken tussen alle betrokken belangen. Hij zal vooral het belang van voortgaande gaswinning moeten afwegen tegen de materiële en immateriële belangen van betrokken bewoners van het gaswinningsgebied, die een transparante en rechtvaardige schadevergoeding eisen.

Veel van die inwoners vinden dat de toenemende kracht van de bevingen en de daarmee gepaard gaande schade en waardedaling zondermeer reden moeten zijn de gaswinning te stoppen of op zijn minst stevig te reduceren. De Minister zal waarschijnlijk betogen dat de gaswinning niet op korte termijn kan of behoeft te worden beëindigd, omdat de (financiële) belangen daarvoor te groot zijn. De vraag rijst echter tegen welke prijs gaswinning kan worden gecontinueerd.

Een vermindering van de toegestane productiecapaciteit behoort tot de mogelijkheden. Vanuit juridisch oogpunt is te verwachten dat de Minister ten minste een geringe reductie zal aankondigen, al was het maar om daarmee te kunnen stellen dat hij niet doof is gebleken voor de kritische onderzoeken. De vraag is echter of dat voldoende zal zijn en of de Minister geen grotere move moet maken. Voorzichtige kostenramingen voor schadeherstel en bouwkundige preventie komen uit op circa 1 miljard euro en aangenomen wordt dat de werkelijke kosten veel hoger liggen. Wellicht vereist een evenredige belangenafweging een stérke reductie van de gaswinning, om daarmee bovendien een structurele oplossing binnen bereik te brengen en de regionale pijn te verzachten.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar