Afspraken maken over beëindiging geschil? Let op garanties!

Leestijd 3 minuten

Door middel van een afspraak (ook wel schikking of minnelijke regeling genoemd) kan op korte termijn een einde worden gemaakt aan een bouwconflict. Dit biedt snel zekerheid. De energie, tijd en geld die u anders kwijt zou zijn aan procederen, kunt u bovendien in andere zaken steken. Het is dan wel belangrijk om de afspraken over de beëindiging van het conflict goed vast te leggen en geen aspecten uit het oog te verliezen. Dat toont een recente uitspraak van het Hof Amsterdam aan.

Beëindiging bouwconflict

De zaak ging over de verbouwing van een woning. Opdrachtgever had een garantietermijn van 10 jaren bedongen. De uitvoering van de overeenkomst verliep stroef. Opdrachtgever betaalde de facturen niet, waarop aannemer zijn werkzaamheden staakte. In een bouwtechnische keuring kwamen vervolgens 49 gebreken aan het licht. Opdrachtgever en aannemer spraken af een deskundige aan te wijzen, die moest bepalen welk bedrag opdrachtgever nog verschuldigd was aan aannemer. Daarbij moest rekening worden gehouden met werkzaamheden die niet waren uitgevoerd, meerwerk en gebreken. Opdrachtgever en aannemer spraken daarbij af dat zij de uitkomst van het onderzoek van de deskundige als bindend zouden aanvaarden en dat betaling binnen vier weken na het advies moest plaatsvinden. Partijen spraken tot slot af dat zij daarna niets meer van elkaar te vorderen zouden hebben. In de gemaakte afspraken kwam de garantietermijn van 10 jaren niet aan de orde.

Garantie door afspraken vervallen

Na de afwikkeling van het bindend advies kwamen volgens opdrachtgever nieuwe gebreken aan het licht. De opdrachtgever vorderde met een beroep op de garantie schadevergoeding voor het herstel van deze gebreken. Het Hof wijst het beroep op de garantie af. Volgens het Hof kon de garantie eigenlijk alleen betrekking hebben op voltooide werkzaamheden. Daarvan was geen sprake. De garantie is daarom moeilijk te rijmen met de gemaakte afspraken over de beëindiging van het bouwconflict. Als het de bedoeling was dat voor niet-voltooide werkzaamheden de garantie zou blijven gelden, had opdrachtgever dit volgens het Hof in de onderhandelingen ter sprake moet te brengen. Dit heeft hij niet gedaan en dat komt voor zijn risico. Het Hof oordeelt dat de garantie door de gemaakte afspraken is komen te vervallen.

Maak duidelijke afspraken

De boodschap uit dit arrest is duidelijk. Denk bij het maken van afspraken over de beëindiging van een bouwconflict ook aan eventuele garantieverplichtingen. Partijen spreken vaak af dat zij na betaling van het schikkingsbedrag “niets meer van elkaar te vorderen hebben”. Het is verstandig deze clausule te beperken tot bestaande gebreken en een voorbehoud te maken voor garanties.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar