An end to a never ending story? – Deel 2

Leestijd 2 minuten

In mijn update van 28 juli 2016 schreef ik over de ontwikkelingen op het gebied van de regels betreffende personenvennootschappen. Op 15 juni 2016 had namelijk de Werkgroep Personenvennootschappen, onder leiding van prof. mr. M. van Olfen, het ‘Rapport Modernisering Personenvennootschappen’ gepresenteerd; een eerste aanzet voor een nieuwe wettelijke regeling op dit gebied.

Vervolg

Nadat de werkgroep haar rapport heeft uitgebracht heeft zij dit op 28 september 2016 gepresenteerd aan de Minister van Justitie. De Minister reageert op dit rapport in zijn ‘Nota voortgang modernisering ondernemingsrecht’ van 9 december 2016.

De Minister geeft in zijn nota aan dat hij de mening van de Werkgroep, dat het recht inzake personenvennootschappen modernisering behoeft, deelt. Bovendien geeft de Minister aan dat zowel het feit dat de werkgroep jarenlang op eigen initiatief aan een aanzet voor een nieuwe regeling heeft gewerkt én het feit dat de werkgroep voor een groot deel bestaat uit juristen en fiscalisten uit de praktijk, de urgentie voor een nieuwe regeling illustreert.

Voor wat betreft de inhoud van het rapport en de daarin gedane suggesties geeft de Minister aan dat dit goed aansluit bij het beleid van het kabinet om het ondernemingsklimaat in Nederland te verbeteren en de (internationale) handelspositie van Nederland te versterken. Bovendien sluiten de door de werkgroep gehanteerde uitgangspunten goed aan op de sinds 2012 geldende uitgangspunten voor de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht.

Kortom: de Minister is verheugd met het rapport en geeft aan het rapport een goede basis te vinden voor een voorontwerp voor een nieuwe regeling waaraan hij, samen met de Staatssecretaris van Financiën, dan ook zal gaan werken. Hoewel een termijn waarbinnen een voorontwerp kan worden verwacht niet wordt genoemd, doet de reactie van de Minister vermoeden dat niet wederom een periode van 39 jaar parlementaire behandeling zal aanbreken in een volgende poging het personenvennootschappenrecht te moderniseren.

Wordt vervolgd!

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar