Appjes van ambtenaren zijn openbaar

Leestijd 2 minuten

Openbaarheid van bestuur is een algemeen rechtsbeginsel waaruit voortvloeit dat de burger het recht heeft te weten welke informatie er bij de overheid berust. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat burgers inzage hebben in het overheidshandelen. Overheidsinformatie is – in beginsel – altijd openbaar. Wat onder deze informatie wordt verstaan, wordt steeds verder opgerekt.

Informatie in documenten betreffende een bestuurlijke aangelegenheid

Bestuursorganen verstrekken bij de uitvoering van hun taken informatie overeenkomstig de Wob en gaan daarbij uit van het algemeen belang van openbaarheid van informatie. Iedereen kan een verzoek om informatie neergelegd in “documenten” over “een bestuurlijke aangelegenheid” richten tot een bestuursorgaan.

Over de vraag wat onder deze documenten moet worden verstaan, is al de nodige jurisprudentie verschenen. De Wob definieert een document als “schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat”. Zo zijn foto-, video- en geluidsopnamen en e-mails documenten in de zin van de Wob. Deze komen dan ook regelmatig voor in rechterlijke uitspraken over de toepassing van de Wob.

WhatsApp-bericht is een document

Onlangs heeft Rechtbank Midden-Nederland bepaald dat ook WhatsApp- en sms-berichten op zakelijke telefoons van ambtenaren kunnen worden opgevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur. Deze berichten vallen volgens de rechter onder de definitie van “document” en zijn daarom te “wobben”. Nog meer dan op vastgelegde telefoongesprekken lijken deze berichten volgens de Utrechtse rechter gewoon op e‑mailberichten, die evident onder de Wob vallen.

Telefoon van ambtenaar die berust onder het bestuursorgaan

WhatsApp- en sms-berichten die op telefoons staan met een abonnement op naam van het betreffende bestuursorgaan vallen volgens de rechter bovendien onder de term "berusten onder verweerder”, terwijl soortgelijke berichten die staan op privételefoons van ambtenaren niet vallen onder de term "berusten onder" verweerder.

Ambtenaar, let op wat je appt

Deze ontwikkeling maakt dat iedere ambtenaar, met een werktelefoon, die appt of sms´t over een bestuurlijke aangelegenheid – of makkelijker gezegd: over werk – goed moet bedenken dat zijn bericht openbaar is. Een “appje” of een “sms’je” is praktisch, efficiënt en klantgericht. Bij deze berichten moet de ambtenaar dezelfde zorgvuldigheid betrachten als bij het opstellen van een formele brief of een besluit.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar