Arbitrage bij consumenten: let op!

Leestijd 2 minuten

Velen van u zullen wel eens gehoord hebben van de "zwarte lijst”. Dat is een lijst die in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Op die lijst staan bepalingen (ofwel: bedingen), die je, als je als bedrijf een overeenkomst sluit met een consument, niet in de algemene voorwaarden mag opnemen.

Arbitragebeding

In deze blog zoom ik in op het arbitragebeding. Arbitrage is een manier van conflict oplossen waarbij niet de rechter, maar door partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen. Tot voor kort mocht je als bedrijf in je algemene voorwaarden opnemen dat, als er een geschil ontstond met de consument, dit beslecht zou worden door arbitrage. De gewone rechter was dan niet meer bevoegd.

Vanaf 1 januari 2015 is dat veranderd. Op dat moment is namelijk de herziene arbitragewet in werking getreden. De zwarte lijst is toen aangepast. Je mag nog steeds in de algemene voorwaarden opnemen dat geschillen tussen bedrijf en consument door arbitrage worden beslecht, maar het verschil is dat je de consument tegenwoordig een keuzemogelijkheid moet bieden.

Die keuzemogelijkheid houdt in, dat je in het arbitragebeding moet toevoegen dat de consument een termijn van ten minste een maand krijgt (vanaf het moment dat het bedrijf zich op het beding heeft beroepen) om in plaats van arbitrage tóch voor de gewone rechter te kiezen. Zet je die keuzemogelijkheid er niet in, dan kan de consument het arbitragebeding vernietigen.

Het advies: check je arbitragebeding!

In de bouw wordt vaak arbitrage overeengekomen. Voor aannemers, maar ook voor alle andere bedrijven die zaken doen met consumenten, is dan ook het advies: check of de arbitragebedingen in de algemene voorwaarden nog voldoen!

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar