Asbest en boetes, naming and shaming

Leestijd 3 minuten

Asbest is in Nederland sinds 1994 verboden. Bedrijven die asbest verwijderen, moeten zich vanwege de veiligheidsrisico’s voor hun werknemers en omwonenden houden aan strenge regels. Zo moet bijvoorbeeld het verwijderen van asbest vooraf bij de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) worden germeld. Er zijn in Nederland ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen.

Boetes

De Inspectie SZW houdt streng toezicht op de naleving van de regels die gelden voor het verwijderen van asbest. Daar valt ook wel iets voor te zeggen, omdat het verwijderen van asbest ernstige veiligheidsrisico’s met zich kan brengen, indien dit ondeskundig gebeurt. Bij niet-naleving van asbestregels kunnen hoge boetes worden opgelegd. Eind vorig jaar bijvoorbeeld kreeg een bedrijf uit Arnhem een boete van € 126.000,- voor het op onjuiste wijze en zonder certificering verwijderen van asbest. Procederen over zo’n boete kan zeker zin hebben.

Naming and shaming

Maar daar blijft het niet bij. Sinds augustus 2014 wordt bij ernstige overtredingen de opgelegde sanctie door de Inspectie SZW openbaar gemaakt op haar website. Daar blijft die publicatie tot vijf jaren na de constatering van de asbestovertreding staan. Op die lijst staan momenteel circa 35 bedrijven. Of en wat er precies wordt gepubliceerd, is door de Minister van SZW uitgewerkt in de Beleidsregel Openbaarmaking Inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen (http://wetten.overheid.nl/). Probleem is dat die content zich via zoekmachines als google natuurlijk razendsnel over het gehele internet verspreidt en in de praktijk niet meer van het internet te verwijderen is. Ook niet nadat de publicatie van de website van de Inspectie SZW is gehaald.

Imagoschade

Een asbestovertreding kan dus extra pijnlijk uitpakken voor een bedrijf. Naast een boete vindt “naming and shaming” plaats, wat kan leiden tot reputatieschade. Dat geldt temeer omdat publicatie ook al plaatsvindt indien de asbestsaneerder het met de boete niet eens is en daartegen bezwaar maakt of beroep instelt bij de rechtbank. Terwijl er dus nog wordt geprocedeerd over de rechtmatigheid van de opgelegde boete, wordt diezelfde boete al op de website van de Inspectie SZW gepubliceerd en dus vervolgens via zoekmachines over het hele internet verspreid. Als de rechter achteraf oordeelt dat de boete ten onrechte is opgelegd, is het kwaad dus al geschied. Vanuit de “onschuld presumptie” (iedereen is onschuldig, totdat voor een rechter het tegendeel is bewezen) is dat zeer bedenkelijk. Om in zo’n geval publicatie te voorkomen, moet de asbestsaneerder binnen 10 werkdagen nadat het besluit tot openbaarmaking is genomen, een voorlopige voorzieningen-procedure starten bij de bestuursrechter.

Vanwege de (hoge) boetes en de mogelijke publicatie daarvan, is het dus belangrijk te weten wat als asbestsaneerder uw rechten en verplichtingen zijn, zodra u met de Inspectie SZW in aanraking komt, maar zeker als de Inspectie SZW u een boete in het vooruitzicht stelt. Snel en adequaat handelen is dan aangewezen, want voordat u het weet staat u op de blacklist van de Inspectie SZW.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar