Asbest: safety first en voorkom boetes

Leestijd 2 minuten

Asbest is gevaarlijk en kankerverwekkend. Elk jaar sterven tussen de 900 en 1300 mensen omdat zij asbestvezels hebben ingeademd. Het is dan ook niet voor niets dat de Inspectie SZW met een speciaal team – maar vaak in samenwerking met gemeenten, milieudiensten, politie en OM – optreedt tegen het illegaal verwijderen van asbest. Het onveilig verwijderen van asbest levert namelijk niet alleen gevaar op voor werknemers van een sloop- of klusbedrijf, maar ook voor bewoners en buren.

Vaak gaat het om minimale hoeveelheden en lijkt het allemaal zo onschuldig. Maar klusbedrijven die onveilig asbest verwijderen, kunnen boetes krijgen tot € 30.000,--. Voor opdrachtgevers kan die boete hoger zijn. Begin januari 2014 heeft de Inspectie SZW aan een Stichting voor Jeugdzorg en Hulpverlening een boete opgelegd van € 100.800,-- voor het illegaal verwijderen van asbesthoudende panelen van woonunits in Venlo. De technische dienst van de stichting had door vandalisme beschadigd – maar asbesthoudend – plaatmateriaal zelf gerepareerd en vervangen. Losliggende stukjes van de panelen lagen verspreid in de omgeving rondom de gebouwen. Hoewel de medewerkers van de technische dienst wisten dat het plaatmateriaal van de uit de jaren zeventig daterende gebouwen mogelijk asbest bevatte, is de reparatie toch door henzelf uitgevoerd. Dat leek waarschijnlijk goedkoper, maar is het door de boete zeker niet!

Asbest moet altijd verwijderd worden door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf. Omdat de technische dienst zelf aan de slag was gegaan, leidde dit tot verschillende overtredingen; de werkzaamheden waren niet gemeld bij de Inspectie SZW, er was geen inventarisatierapport opgesteld, er was geen bescherming gebruikt en het asbesthoudende afval was niet op de juiste wijze verpakt en afgevoerd. Dat leidde tot een boete van € 100.800,-- met de mededeling dat bij herhaling van een soortgelijke overtreding de Inspectie kan besluiten om het bedrijf gedurende langere tijd stil te leggen.

Blijft u dus bij sloop- of bouwwerkzaamheden, ook al lijkt het onschuldig, alert op asbest en verdiep u in de regels waarmee u dan te maken krijgt. De Inspectie SZW zit er bovenop en de boetes zijn fors.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar