Berend Botje en groene glazenmaker; bedreig(en)de diersoorten?

Leestijd 2 minuten

Anders dan het bekende liedje doet vermoeden, gaat het platform Berend Botje liever helemaal niet varen met scheepjes naar Zuidlaren. Dat zou namelijk kunnen leiden tot het verdwijnen van de – strikt beschermde – libellesoort de groene glazenmaker.

Uitspraak Raad van State over groene glazenmaker en krabbenscheer

Op 4 december deed de Raad van State uitspraak in het geschil tussen Berend Botje en de Minister van EZ over de aan de provincie Groningen verleende Flora- en faunawet (Ffw) ontheffing voor het verplaatsen van (de waterplant) krabbenscheer en de groene glazenmaker (ECLI:NL:RVS:2013:2231). Dat was namelijk nodig voor de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal, onderdeel van het regionale project “Van turfvaart naar toervaart”.

De uitspraak laat zien dat bedreigde diersoorten soms ook bedreigend kunnen zijn. Vijf jaar na het verlenen van de ontheffing wordt daarover nog steeds geprocedeerd.

Werkgelegenheid als dwingende reden van groot openbaar belang

Volgens Berend Botje – en de Raad van State – is namelijk twijfelachtig of de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal wel zal leiden tot substantiële toename van de regionale werkgelegenheid; dát is namelijk de bedoeling van het project “Van turfvaart naar toervaart”. Maar is dat – juridisch vertaald – wel “een dwingende reden van groot openbaar belang” (zoals artikel 75 Ffw vereist)?

Alternatieven?

En als dat al zo zou zijn, is er dan geen alternatief (in de woorden van artikel 75 Ffw  “een andere bevredigende oplossing”), om hetzelfde doel te bereiken? Misschien kunnen de extra arbeidsplaatsen in een andere sector worden gecreëerd, zonder dat daarvoor de aanleg van het Westerdiepsterdallenkanaal en het verstoren van de groene glazenmaker nodig is? De Minister moet daarnaar opnieuw onderzoek doen.

Compensatiegebied en gunstige staat van instandhouding

Tot slot is het voor een judge-proof ontheffing nodig dat de gunstige staat van instandhouding van de groene glazenmaker niet in gevaar komt. Dat was volgens de Minister niet het geval; er was immers een compensatiegebied voor de groene glazenmaker aangelegd. Maar helaas voor de Minister bestonden er bij Berend Botje – èn bij de Raad van State – ernstige twijfels over de vraag of dat compensatiegebied wel voldoende geschikt was. Ook wat dat betreft moet de Minister zijn huiswerk van de Raad van State nog maar eens overdoen.

Onderzoek, onderzoek en nog eens onderzoek én een kenbare motivering

Al met al laat de uitspraak zien dat het belangrijk is om bij (infrastructurele) projecten vroegtijdig rekening te houden met de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten, daarnaar voldoende onderzoek te doen en overtuigend te motiveren waarom het belang van het project zwaarder weegt dan het belang van de beschermde soort.

Reacties

  1. Zojuist heeft de Raad van State wederom uitspraak gedaan in deze zaak. En zo te lezen moet de staatssecretaris wederom wat huiswerk doen... Zie http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82709

    Frank van den Hoven op vrijdag 20 februari 2015 19:46

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar