Betaalt u straks erfbelasting over iets wat er niet is?

Leestijd 1 minuut

Talloze ouders hebben hun kinderen geld geleend voor de aankoop van een woning. Een dergelijke geldlening is voor de ouders Box 3 vermogen en maakt dus ook deel uit van de erfenis. Het kind dat een vordering op zichzelf erft, moet daarover gewoon erfbelasting betalen. En het maximale ouder-kind tarief is 20%.

Stel dat u in 2013 vijfenzestig jaar was en aan uw kind € 100.000,- heeft geleend met een looptijd van 30 jaar en aflossing in annuïteiten. In 2033 bent u vijfentachtig en heeft u nog steeds € 50.000,- tegoed van uw kind. Bij overlijden in dat jaar moet uw kind maximaal € 10.000,- erfbelasting betalen over geld dat al twintig jaar niet meer op uw bankrekening staat.

Daarom adviseer ik vaak een kortere looptijd. Met een aflossing in 20 jaar is de kans veel groter dat de schuld bij leven kan worden weggepoetst. Een andere optie is het sneller afbouwen van de schuld door jaarlijkse, belastingvrije kwijtscheldingen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar