Bevoegdheid intrekking aanbesteding niet onbegrensd!

Leestijd 2 minuten

Een aanbesteder heeft net als anderen contractsvrijheid. Hij kan daarom in principe niet worden verplicht een opdracht te gunnen. Er wordt wel eens gedacht dat een aanbesteder zonder meer bevoegd is een aanbesteding in te trekken. Deze gedachte gaat een brug te ver. Een aanbesteder is namelijk bij het nemen van een beslissing gebonden aan de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht.

Een gemeente had een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de ondersteuning van zelfstandigen. De gemeente ontving meerdere inschrijvingen en nam een voorlopige gunningsbeslissing. Toen daartegen bezwaar werd gemaakt, trok de gemeente de aanbesteding in. Ook tegen deze beslissing werd bezwaar gemaakt. In de procedure die daarop volgde betoogde de gemeente dat zij als aanbesteder te allen tijden bevoegd was de aanbesteding in te trekken.

Deze vlieger gaat volgens de voorzieningenrechter niet op. De voorzieningenrechter overweegt dat de beslissing tot intrekking integraal op rechtmatigheid moet worden getoetst.

De voorzieningenrechter oordeelt overigens dat de bezwaren tegen de intrekking van de aanbesteding in dit specifieke geval ongegrond zijn. De reden om de aanbesteding in te trekken was een tegenstrijdigheid in gunningscriterium. Dit is in strijd met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. De aanbesteder mocht daarom de aanbesteding intrekken.

De uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland sluit aan bij andere rechtspraak. Een aanbesteder moet ook bij de beslissing om een aanbesteding in te trekken de beginselen van gelijke behandeling en transparantie respecteren. Een aanbesteding mag bijvoorbeeld niet worden ingetrokken, omdat de partij die de beste aanbieding heeft gedaan de aanbesteder simpelweg niet aanstaat. Er moet een objectieve reden zijn. Naast het hiervoor besproken geval van een onrechtmatig gunningscriterium valt te denken aan budgettaire redenen of gewijzigde behoeften. Een beslissing tot intrekking moet voorts altijd worden gemotiveerd.

Hof Den Bosch 19 mei 2015

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar