Biedt flexibele arbeidsmarkt genoeg zekerheid?

Leestijd 3 minuten

Wij horen dag in dag uit dat ons land een sterke economie moet hebben. De regels van het arbeidsrecht maken onderdeel uit van dezelfde economie. En de manier waarop het arbeidsrecht wordt ingericht is van invloed op de economie. ‘Voor economische groei is een zekere flexibiliteit op de arbeidsmarkt nodig’, horen we iedereen roepen. Tijden veranderen, bedrijven moderniseren in rap tempo en werknemers moeten dan ook in staat zijn zich snel aan te passen of zich (om) te scholen om met alle nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen gaan. In de ideale situatie, waar volledige flexibiliteit heerst, heeft iedereen een fantastisch aanpassingsvermogen en zit niemand aan elkaar vast. De werkelijkheid is echter anders.

Van veel werknemers kan geen volledige flexibiliteit worden vereist. Mensen hebben zekerheid nodig over hun inkomen. Zonder vast contract kan bijna niemand in dit land een huis kopen. Onze overheid vindt dan ook dat meer mensen vaste contracten moeten krijgen, terwijl het bedrijfsleven juist klaagt over te weinig flexibiliteit en alle partijen graag economische groei willen zien.

Ondertussen is de welbekende Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geïntroduceerd en deze zal per 1 juli ingaan. De ketenregeling is anders geworden en de werkgever heeft in feite minder tijd om te beslissen of iemand in vaste dienst komt. Of een dergelijke maatregel werkt, is de vraag en iedereen heeft daar andere ideeën over. Een concurrentiebeding kan niet zomaar opgenomen worden in een tijdelijk contract; ook weer een prikkel om werknemers een vast contract te geven. Echter, tegelijkertijd staat in de WWZ vermeld dat indien het concurrentiebeding goed wordt gemotiveerd dat alsnog kan worden opgenomen in een tijdelijk contract. Eigenlijk is dit dan dus niet echt een hele sterke prikkel.

Veel discussie over payroll heeft uiteindelijk niet geleid tot een fundamentele gedachtewisseling of een payroll constructie überhaupt past in ons wetsysteem. Bij bedrijfseconomische omstandigheden zijn wat regels aangescherpt met betrekking tot payroll krachten, maar veel juristen hadden liever een dogmatische discussie hierover willen voeren met de vraag of payrolling past in ons wetsysteem (waarvan te verdedigen valt dat dit niet zo is).

De aanzeggingsplicht is een prikkel voor de werkgever om na te denken of een werknemer wel of niet blijft en dit tijdig meedeelt. Ik kan me niet voorstellen dat deze maatregel tot meer vaste contracten leidt, eerder omgekeerd. In de praktijk wil het wel eens gebeuren dat werkgevers vergeten dat iemands contract voor bepaalde tijd afloopt (mazzel voor de werknemer) en de situatie stilzwijgend doorgaat; met de dreiging van een boete bij het ontbreken van de aanzeggingplicht zal dat niet snel meer gebeuren.

Ook kan onmiskenbaar worden gesteld dat het ontslagrecht strenger zal worden vanaf 1 juli. Daarvoor in ruil is de transitievergoeding veel bescheidener geworden dan bijvoorbeeld de huidige kantonrechtersformule. Echter een werkgever die iemand een vast contract geeft, heeft nu ook een dilemma. Enerzijds zijn de vergoedingen lager maar anderzijds is het ontslagrecht strenger. In mijn beleving, als het de bedoeling is meer mensen een vast contract te geven, had de politiek beter kunnen kiezen voor het omgekeerde: juist soepeler ontslagrecht en ruimere vergoedingen. Maar goed, het is ook voor iedereen duidelijk dat een dergelijke wet het product is van een politiek compromis en uiteindelijk een mix van verschillende wensen en ideeën. Voor veel arbeidsrechtadvocaten zal de periode na 1 juli zeer interessant en levendig zijn. We zullen vrij snel zien of de WWZ datgene zal brengen wat de politiek hoopt. Ik heb daar mijn twijfels over.

Reacties

  1. Mooi stuk. Het is in mijn ogen in ieder geval meer een positieve wijziging voor de werknemer dan voor de werkgever. Puur gekeken naar de transitievergoeding en het nieuwe ontslagrecht. Wat denk jij?

    Adriana van Schalken | WePayPeople op woensdag 08 juli 2015 16:39

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar