Blockchain en het notariaat: bedreiging of kans?

Leestijd 3 minuten

Als we de deskundigen mogen geloven zal de blockchain de komende jaren de wereld van de notaris ingrijpend veranderen. Er wordt zelfs gezegd dat blockchain een verandering teweeg zal brengen die vergelijkbaar is met de komst van het internet. Overal ter wereld is men bezig om de mogelijkheden van blockchain te onderzoeken en verder uit te werken. Daarom is het ook voor de notaris juist nu belangrijk om zich te verdiepen in deze technologie.

Wat is blockchain?

Een blockchain is een gedistribueerde database (denk aan het Bitcoin-netwerk). Het is een manier om op een transparante manier een administratiesysteem bij te houden, zonder dat dit systeem gemanipuleerd of vervalst kan worden. De gegevens worden door de deelnemers aan het blockchainnetwerk gedistribueerd opgeslagen en worden telkens bijgewerkt en gesynchroniseerd. Omdat de gegevens niet ongemerkt gewijzigd kunnen worden en omdat transacties onbetwist hebben plaatsgevonden op de vermelde datum en tijd gaan alle deelnemers van de blockchain uit van dezelfde niet te manipuleren waarheid (de "shared single source of truth"). Blockchain kan het dus mogelijk maken om - zonder tussenkomst van een derde partij - transacties te verrichten.

Wat betekent blockchain voor de notaris?

Blockchain lijkt de rol van een "trusted third party" overbodig te maken. Hierin schuilt wellicht een bedreiging voor de notaris, omdat de notaris nu nog dé trusted third party is. Blockchain biedt echter ook kansen om de dienstverlening door de notaris uit te breiden. De derde partij is misschien in de toekomst niet meer nodig, maar de notaris is nog altijd wel degene die de trusted rol kan vervullen. Bijvoorbeeld in een rol als poortwachter die optreedt bij de identificatie en autorisatie in het kader van blockchain of misschien zelfs in een rol als beheerder van een blockchain. Ook kan de notaris een rol spelen bij het opstellen van zogenaamde "smart contracts" (geprogrammeerde overeenkomsten). Bij deze contracten wordt er gebruik gemaakt van software die automatisch controleert of wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Wat betekent blockchain voor jou als klant van het notariaat?

De ontwikkelingen met betrekking tot blockchain en automatiseren gaan snel en zullen ongetwijfeld een grote rol gaan hebben op de werkzaamheden van de notaris. Toch ben ik ervan overtuigd dat de notaris niet zomaar te vervangen is door een digitaal systeem, zolang wij maar met de tijd meegaan. De kansen zijn er zeker, maar dat vraagt om een aanpassing van onze denkwijze en een ontwikkeling van kennis buiten de juridische paden. Hier werken we aan waarbij we onszelf steeds de vraag stellen: ‘Wat voor meerwaarde heeft het voor de klant?’. Ik houd je op de hoogte.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar