Boetes voor bijvoorbeeld illegale vreemdelingen of asbest; een dure grap met onvoorziene gevolgen

Leestijd 2 minuten

De tijd dat alleen de strafrechter boetes kon opleggen, ligt ver achter ons. Steeds vaker krijgen ondernemers te maken met forse boetes, die niet door de rechter maar door de overheid worden opgelegd. Bekend zijn de zogeheten WAV (Wet arbeid vreemdelingen) boetes: standaard € 12.000, - voor werkgevers die vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning voor zich laten werken. In  “asbestland” legt de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hoge boetes op bij verwijdering van asbest in strijd met de daarvoor geldende regels.

Sneu geld, maar de gevolgen kunnen groter zijn

Na het betalen van een boete  is men er nog niet. Sommige boetebesluiten worden namelijk gepubliceerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij ernstige asbestovertredingen. Zie daarover mijn blog van 29 april 2015 Asbest en boetes, naming and shaming. Maar ook als een boete niet wordt gepubliceerd kan een boete, die gelijk wordt gesteld met een strafrechtelijke veroordeling, jaren later nog een negatieve rol spelen bij bijvoorbeeld aanbestedingen, het aanvragen van vergunningen of een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Als u een boete krijgt, kijk dan niet alleen naar de hoogte van het boetebedrag, maar vraagt u zich ook af of het accepteren daarvan consequenties heeft voor toekomstige aanbestedingen of vergunningen.

Rechter wordt iets kritischer

Het lijkt erop dat de bestuursrechter de laatste tijd iets kritischer wordt als het gaat om boetebesluiten. Steeds vaker benadrukt de Raad van State dat er een verband moet bestaan tussen enerzijds de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid en anderzijds de hoogte van de boete. Daarom vond de Raad van State het niet juist dat de WAV-boetes in 2013 uniform zijn verhoogd van € 8.000,- naar € 12.000,-. Een boete van € 12.000,- kàn passend zijn, maar is dat niet altijd.

En in een uitspraak van 4 november 2015 matigde de Raad van State een forse asbestboete (€ 21.600, -) met 75%. De Raad van State was het met de Minister eens dat het saneren van asbest in afwijking van het werkplan een zware overtreding is. Echter, de uitgevoerde asbestverwijderingswerkzaamheden (met een douchesluis direct aan het containment, in plaats van een transitroute naar een douche) waren veiliger dan het werkplan voorschreef. Daarom was in dit specifieke geval sprake van een zeer geringe overtreding en had de Inspectie van de Beleidsregels naar beneden moeten afwijken.

Procederen tegen boetes is dus zeker niet kansloos. Twijfels? Bel of mail mij voor een eerste inschatting.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar