Centraal Aandeelhoudersregister versus UBO-register

Leestijd 2 minuten

Alweer enige tijd geleden schreef ik over de komst van een Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR). Inmiddels zijn er ten aanzien van dit register nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is ook het zogenaamde UBO-register aanstaande. Wat is het verschil?

Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Een zogenaamde UBO is in relatie tot de UBO-registratie elke natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom heeft van een juridische entiteit via het al dan niet rechtstreeks houden van meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelangen in deze entiteit. Is er in technische zin geen UBO dan zal in het kader van de registratie een zogenaamde pseudo-UBO geregistreerd moeten worden. Dit is veelal een hoger leidinggevende die als UBO aangemerkt zal worden.

Overlap in registratie?

Het UBO-register ziet op alle rechtspersonen en personenvennootschapsvormen. Het CAHR ziet uitsluitend op besloten en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen. Maar ten aanzien van deze entiteiten registreert het CAHR ieder belang, hoe klein ook. Terwijl in het UBO-register weliswaar ten aanzien van meer rechtsvormen registratie plaats dient te vinden, maar deze registratie pas aan de orde is wanneer er een belang van meer dan 25% is. Er kan daardoor sprake zijn van een overlap in registratie.

Wie verschaft informatie?

De informatie in het CAHR is afkomstig van notarissen, zij zullen de verplichting krijgen om informatie te verstrekken. Het beheer van het CAHR komt dan ook in handen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Het UBO-register zal beheerd worden door de Kamer van Koophandel. Bij dit register is sprake van een zelfrapportage-plicht. De ondernemingen en rechtspersonen moeten zelf de te registreren informatie verstrekken. Daarnaast is in het wetsvoorstel een terugmeldingsplicht opgenomen voor bepaalde instanties. Zij dienen onjuist vermelde informatie te corrigeren.

Openbaar?

Het UBO-register is een openbaar, beperkt toegankelijk register. Gebruikers moeten zich registreren en inzagen kunnen uitsluitend tegen betaling plaatsvinden. Overigens is niet alle geregistreerde informatie voor iedereen inzichtelijk.

Het CAHR echter is niet-openbaar. Er kan op verzoek van een aandeelhouder informatie uit het register worden verstrekt. Daarnaast hebben bepaalde instanties (bijvoorbeeld notarissen maar ook de belastingdienst) toegang tot het register.

Inwerkingtreding?

Wanneer het CAHR ingevoerd zal worden is op dit moment nog onduidelijk. Op grond van Europese regelgeving dient het UBO-register voor 26 juni aanstaande in werking te treden. Of deze deadline gehaald zal worden is op dit moment nog niet duidelijk.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar