Contracten, kleine lettertjes en grote problemen!

Leestijd 3 minuten

Juristen en hun mooi geformuleerde zinnen. Lang over nagedacht, wellicht veel voor betaald en nog altijd onleesbaar voor de ‘gewone man’. Wat is dat toch altijd met die juristen. En ja, nu begint er weer eentje over.

Ook ik heb me even afgevraagd of ik de zoveelste moet zijn die weer over contracten en algemene voorwaarden gaat schrijven. Ten eerste zijn er toch zoveel andere leuke onderwerpen zoals het bouwrecht, aanbestedingsrecht, energierecht of het ondernemingsrecht. Ten tweede weet iedereen nu toch wel een beetje hoe het zit.

Duidelijke afspraken

U weet immers wel dat als u een opdracht geeft of krijgt, een bestelling doet of levert, dan wel een andere overeenkomst sluit, het van belang is dat de afspraken duidelijk zijn. Als die duidelijkheid er niet is, is de kans groot dat een van de partijen teleurgesteld zal worden. En dus moeten de afspraken opgeschreven worden. U heeft echter weinig zin om bij iedere overeenkomst weer uren te onderhandelen, dus worden veel standaard overeenkomsten of opdrachtbevestigingen gebruikt.

APK contracten en voorwaarden

Dat is op zich uitstekend, want u moet zich ook bezig kunnen houden met uw core business in plaats van met contracteren. Maar neemt u eens per jaar even de tijd om stil te staan bij het standaardcontract dat u gebruikt. Is uw business nog altijd hetzelfde? Bent u actief geworden op aanpalende markten? Zijn de risico’s van uw vak/op de markt waarop u actief bent gewijzigd? Dekt het contract dat u gebruikt nog wel de lading van wat u doet en wordt daarmee voorzien in de situaties die zich voor kunnen doen?

Hetzelfde geldt voor uw algemene voorwaarden. Grote kans dat uw contracten betrekkelijk kort zijn en alleen kernbedingen zijn opgenomen; welke prestaties worden geleverd en wat de prijs daarvan is. Alle overige belangrijke zaken worden vervolgens in de algemene voorwaarden geregeld. Ook voor die algemene voorwaarden geldt dat ze soms jaren gebruikt worden zonder dat af en toe geëvalueerd wordt of ze nog wel kloppen voor u. Het is verstandig om daar eens per jaar naar te kijken.

Van toepassing?

Buiten de inhoud van de algemene voorwaarden, gaat het vooral vaak fout met de van toepassing verklaring daarvan en de terhandstelling. Allebei noodzakelijk. U kunt hele mooie voorwaarden hebben, maar als die niet van toepassing zijn verklaard heeft u er niets aan. Als uw wederpartij ook algemene voorwaarden hanteert, moet u de eerste zijn die ze van toepassing verklaart (zonder dat de wederpartij ze uitdrukkelijk van de hand wijst). En als de wederpartij de eerste is die haar voorwaarden van toepassing verklaart, moet u deze uitdrukkelijk van de hand wijzen (en uw eigen voorwaarden alsnog van toepassing verklaren).

Als uw voorwaarden wel correct van toepassing zijn verklaard, maar niet ter hand zijn gesteld (waaronder gerekend wordt het (digitaal) toesturen), kan uw wederpartij uw algemene voorwaarden met een enkel woord of een enkele pennenstreek weer vernietigen. Dan heeft u er dus nog niets aan. Het verstrekken van de algemene voorwaarden moet strikt genomen overigens gebeuren bij de aanbieding. Dus voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en niet pas nadat overeenstemming is bereikt bij de bevestiging daarvan.

Kortom: af en toe controleren of uw standaardcontract en algemene voorwaarden nog up to date zijn en altijd zorgen dat uw voorwaarden correct van toepassing worden verklaard en uw wederpartij er ook kennis van heeft kunnen nemen. Dan kunt u zich verder focussen op uw core business en kunnen problemen ofwel voorkomen worden, danwel conform uw voorwaarden worden opgelost. U bent in charge!

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar