De bouw van een woning en de 5%-regeling

Leestijd 2 minuten

Aannemers in de particuliere woningbouw kennen hem maar al te goed: de 5%-regeling. Op grond van artikel 7:768 van het Burgerlijk Wetboek is een particuliere opdrachtgever (de “bouwconsument”) gerechtigd om bij oplevering 5% van de aanneemsom in depot bij een notaris te storten. Dat is dwingend recht. Je kunt daar niet van afwijken.

Nadat de termijn van drie maanden is verstreken, moet het depot worden vrijgegeven. Dat is slechts anders als de bouwconsument zich op opschorting beroept (artikel 6:262 BW). Dat zal de bouwconsument kunnen doen als de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Gedurende de eerste drie maanden mag de bouwconsument – zonder beperking – de volle 5% achterhouden. Na het verstrijken van de drie maanden, geldt het proportionaliteitsvereiste: het achtergehouden bedrag moet proportioneel zijn.

In een zaak die leidde tot een uitspraak van de Raad van Arbitrage van 19 januari 2006, beriep de bouwconsument zich na het verstrijken van de drie maanden op opschorting. Met andere woorden: ook na drie maanden werd de 5% niet vrijgegeven.

Arbiter ging vervolgens bekijken wat nu precies de gebreken waren. De arbiter stelden vervolgens vast dat er een zestal gebreken waren van beperkte omvang (verfvlekken, deukjes, et cetera). De arbiter vond daarom dat het achterhouden van 5% na het verstrijken van de 3 maanden termijn, disproportioneel was.

Dat betekende dat de bouwconsument na het verstrijken van drie maanden een veel te hoog bedrag had achter gehouden. Omdat de bouwconsument te veel had achter gehouden, hoefde de aannemer nog niet over te gaan tot herstel van gebreken die na die drie maanden aan het licht waren gekomen. De aannemer kon zich nu zélf op opschorting beroepen.

De aannemer hoefde de gebreken pas te herstellen, nadat de bouwconsument het teveel ingehouden bedrag alsnog had uitgekeerd aan hem. Over het teveel ingehouden bedrag moest de bouwconsument na verstrijken van de drie maanden termijn wettelijke rente betalen (2%).

Raad van Arbitrage 19 januari 2016, geschilnummer 35.208

 

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar