De fiscale aspecten van ICO’s

Leestijd 5 minuten

Door Leen Hooites en Sharene van Daatselaar

Een ICO (Initial Coin Offering) is een populaire manier om blockchainprojecten te financieren. Het is een vorm van crowdfunding. Door middel van het uitgeven van een nieuwe cryptomunt of van cryptotokens, halen bedrijven geld binnen om hun doelen te realiseren. De juridische aspecten van een ICO zijn in een eerdere blog geschetst. In deze blog zullen de fiscale gevolgen van ICO’s worden behandeld.

Om te bepalen welke belastingen een rol spelen en welk belastingstelsel van toepassing is voor een belegger in een ICO van een Nederlands bedrijf, moet onderscheid worden gemaakt tussen particuliere beleggers (natuurlijke personen) en beleggende rechtspersonen.

Particuliere beleggers

Voor Nederlandse (binnenlands) belastingplichtigen geldt dat zij Nederlandse inkomstenbelasting moeten betalen over hun wereldwijde inkomen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn uitsluitend belastingplichtig voor hun Nederlandse broninkomen, zoals aanmerkelijk belang inkomen. Wanneer de cryptotokens de belegger het recht geven op minstens 5% van de winst van het bedrijf, dat wil zeggen 5% van het economische eigendom, dan worden de inkomsten die toerekenbaar zijn aan het token beschouwd als aanmerkelijk belang inkomen. Deze inkomsten zijn onderworpen aan 25% inkomstenbelasting (box 2). Dit geldt zowel voor de binnenlandse als de buitenlandse belastingplichtige. Wanneer een belegger niet gerechtigd is tot minstens 5% van de winst van het bedrijf, zullen de tokens in het algemeen kwalificeren als box 3-inkomen (sparen en beleggen). Voor box 3 geldt dat er drie vermogensschijven zijn. Hoe deze schijven zijn opgebouwd vindt u hier. Winsten of verliezen die in de loop van het jaar worden behaald door koerswisselingen of door verkoop blijven onbelast. Enkel van belang is de waarde van de tokens per 1 januari van ieder jaar. Het kan zo zijn dat een belastingplichtige over zijn tokens geen belasting hoeft te betalen, omdat hij onder de vrijstelling valt. In 2018 hoeft geen belasting te worden betaald over het vermogen als het niet meer is dan € 30.000 zonder toeslagpartner en € 60.000 met toeslagpartner. Of het token ook in Nederland wordt belast voor niet-inwoners is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Beleggende rechtspersonen

Binnenlandse vennootschappen zijn onderworpen aan 25% Nederlandse vennootschapsbelasting voor hun gehele wereldinkomen (voor de eerste € 200.000 geldt een tarief van 20%). Buitenlandse vennootschappen zijn in Nederland belast voor hun Nederlandse inkomen. In het geval een token wordt beschouwd als een aandeel in civielrechtelijke zin, kan de deelnemingsvrijstelling van toepassing zijn, zodat het inkomen verkregen uit de tokens wordt vrijgesteld. Voor toepassing van de deelnemingsvrijstelling moet wel worden voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van een 5% belang in het bedrijf. Alle overige tokens worden belast als ‘reguliere’ activa van de beleggende vennootschap, wat betekent dat over inkomen behaald met dergelijke tokens  vennootschapsbelasting moet worden betaald. Met betrekking tot een buitenlandse belastingplichtige moet op individuele basis worden bepaald of het inkomen dat uit het token wordt verkregen, wordt beschouwd als Nederlands inkomen.

De onderneming die de ICO initieert

De fiscale gevolgen op het niveau van het bedrijf dat de ICO initieert zijn volledig afhankelijk van de kenmerken (en de civiele kwalificatie) van het token. Het is daarom niet mogelijk om algemene richtlijnen te schetsen die kunnen worden toegepast bij ICO's.

Wanneer een token als een certificaat wordt beschouwd in civielrechtelijke zin, moeten winsten die worden behaald door de ICO worden toegewezen aan de aandeelhouders van de tokens die zijn gecertificeerd. Uitkeringen aan de eigenaars van dergelijke aandelen zijn onderworpen aan dividendbelasting. Wanneer het token echter functioneert als een geldlening (of obligatieovereenkomst) in civielrechtelijke zin, dan kunnen de betalingen aan beleggers worden beschouwd als rentebetalingen, die over het algemeen aftrekbaar zijn op het niveau van het bedrijf. Tokens die civielrechtelijk worden beschouwd als reguliere activa van het bedrijf worden belast als alle andere activa, wat betekent dat meerwaarde verkregen bij de verkoop van een token belast is met Nederlandse vennootschaps- of inkomstenbelasting.

BTW

Wanneer een ICO kwalificeert als een nieuwe aandelenuitgifte, dan is dit geen transactie die binnen de reikwijdte valt van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: btw). Daarom is er geen btw verschuldigd. Echter, als de tokens van een ICO de belegger het recht geven op aanvullende rechten, bijvoorbeeld een recht op korting of een lidmaatschap, dan kan de ICO worden aangemerkt als een levering van goederen en/of diensten die is belast voor de btw. Verder heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ) bepaald dat de diensten van een Bitcoin-uitwisseling (dit wil zeggen Bitcoin omruilen voor traditionele valuta of omgekeerd) zijn vrijgesteld van btw op basis van de 'currency'-vrijstelling. Het HvJ oordeelde dat een uitwisseling van Bitcoin binnen de vrijstelling valt van transacties betreffende valuta, bankbiljetten en munten die als wettig betaalmiddel worden gebruikt. Een uitgebreidere toelichting over cryptocurrency en btw is te vinden in deze blog.

Overdrachtsbelasting

Ook overdrachtsbelasting kan een rol spelen bij een ICO. Dit is het geval wanneer het token de belegger het recht verleent op het economisch eigendom van Nederlands onroerend goed. Dat wil zeggen dat de eigenaar van het token het risico draagt voor wijzigingen in de waarde van Nederlands onroerend goed. De uitgifte van een dergelijk token kan dan leiden tot het heffen van overdrachtsbelasting.

Bij het initiëren van een ICO kunnen verschillende fiscale aspecten een rol spelen. Zoekt u een advocaat die gespecialiseerd is in fiscale aspecten van ICO’s? De advocaten van het blockchain team van PlasBossinade staan klaar om u van dienst te zijn. Neem contact met ons op en ervaar wat wij specifiek voor u kunnen betekenen.

Reacties

  1. Ben enthousiast geworden van het verhaal van de heer Hooites kijken wat het voor mij zou kunnen betekenen , zal zeker hulp nodig hebben.

    Jaap Zwiers op woensdag 22 augustus 2018 17:30

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar