De gebruikerstest in de ban?

Leestijd 2 minuten

Bij EMVI-aanbestedingen van opdrachten voor leveringen is een praktijktest met gebruikers een vrij gebruikelijk gunningscriterium. Op die manier kan het oordeel van personen die de producten uiteindelijk  moeten gebruiken, worden meegewogen bij de keuze voor een aanbieding. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant plaatst in een recent vonnis kanttekeningen bij de rechtmatigheid van een dergelijke praktijktest.

Oordeel Voorzieningenrechter

De zaak betrof een Europese aanbesteding van de levering van afvalinzamelvoertuigen met als gunningscriterium 'de economisch meest voordelige inschrijving' (EMVI). Kwaliteit woog voor 40% mee. Als onderdeel van de beoordeling van de aanbiedingen op kwaliteit werd een praktijktest gehouden. Daarbij werden de aangeboden voertuigen getest door de eigen chauffeurs en andere medewerkers van de aanbesteder (een gemeente). De voorzieningenrechter vindt het op zich logisch dat deze personen een stem kregen in de keuze van het aan te schaffen voertuig, omdat zij degenen zijn die met de voertuigen gaan werken. Betrokkenheid bij de keuze voor het voertuig kan bovendien de motivatie bevorderen. De voorzieningenrechter vindt de praktijktest uit aanbestedingsrechtelijk perspectief echter "minder gelukkig". Door te kiezen voor eigen chauffeurs en medewerkers in plaats van onafhankelijke, deskundige derden, zou namelijk twijfel kunnen rijzen over de objectiviteit van de beoordeling.

Hoewel de Voorzieningenrechter de praktijktest met gebruikers een onrechtmatig criterium vindt, hoeft de aanbestedingsprocedure niet opnieuw. Er waren namelijk over de manier waarop de praktijktest zou worden uitgevoerd geen vragen gesteld tijdens de aanbesteding.

Kritisch commentaar

Het oordeel van de voorzieningenrechter over de rechtmatigheid van de praktijktest met eigen medewerkers van de aanbesteder is in mijn ogen onjuist. Een praktijktest door eindgebruikers kan een geschikt middel zijn voor de beoordeling van aanbiedingen. Dit vergroot namelijk de kans dat het aangeboden product van de winnende onderneming aansluit bij de behoeften van de eindgebruikers, waar het uiteindelijk om te doen is. Er is geen regel die een praktijktest door eindgebruikers verbiedt. Om de objectiviteit te waarborgen is het verstandig de producten zoveel mogelijk te anonimiseren en de personen die de test uitvoeren van te voren goed te instrueren. Maar het is niet nodig de praktijktest door onafhankelijke, deskundige derden te laten uitvoeren.

Hoe denkt u hierover?

Reacties

  1. In principe eens, met twee kanttekeningen. De praktijktest door eindgebruikers zal, gezien de angst voor verandering op de werkvloer, vaak in het voordeel van de bestaande leverancier uitvallen. Ook opent zet het de deur op een kier voor allerlei machinaties die we door middel van het aanbestedingsprincipe juist buiten willen houden.

    HP Akkerman op donderdag 19 maart 2015 22:52

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar