De omgekeerde wereld

Leestijd 2 minuten

Meestal is het een onderneming die onduidelijkheden in de aanbestedingsstukken aan de orde stelt. Het kan ook anders. In een zaak bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland kwam de aanbesteder na de ontvangst van de aanbiedingen tot de conclusie dat het gunningscriterium op meerdere manieren was uit te leggen. Om deze reden trok hij de aanbesteding in met de mededeling dat de opdracht spoedig opnieuw in de markt zou worden gezet. Mocht dit? Een van de inschrijvers meende van niet en vocht de beslissing aan.

Oordeel voorzieningenrechter

Als uitgangspunt geldt dat de aanbesteder in principe in ieder stadium van de aanbestedingsprocedure de aanbesteding mag intrekken. De bevoegdheid om een opdracht opnieuw aan te besteden is beperkter. Aanbesteders zijn gebonden aan de beginselen van gelijke behandeling en transparantie en de eisen van redelijkheid en billijkheid. Op basis van deze beginselen mag de aanbesteder niet zonder objectieve rechtvaardiging een opdracht opnieuw aanbesteden, wanneer eenmaal een aanbesteding heeft plaatsgehad en een onderneming als winnaar kan worden aangewezen. Maar als er geen geschikte aanbiedingen zijn gedaan of de aanbestedingsprocedure gebrekkig is, mag de aanbesteder volgens de voorzieningenrechter de opdracht wel opnieuw aanbesteden. In dat geval hoeven de specificaties van de opdracht bovendien niet te worden aangepast.

In het door de voorzieningenrechter te beoordelen geval had de aanbesteder tegenstrijdige informatie over het gunningscriterium opgenomen in de aanbestedingstukken. Bovendien had hij een vraag in de nota van inlichtingen ongelukkig beantwoord. De onderneming die de beslissing van de aanbesteder om de aanbesteding in te trekken aanvocht, bestreed dit, maar de voorzieningenrechter oordeelt anders. Een gunningscriterium dat aanleiding geeft tot verschillende interpretaties is in strijd met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. De aanbestedingsprocedure was daardoor gebrekkig en dit leverde volgens de voorzieningenrechter een objectieve rechtvaardiging op om de aanbesteding in te trekken en de opdracht opnieuw aan te besteden.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar