De percelenregeling in het aanbestedingsrecht

Leestijd 2 minuten

De Aanbestedingswet maakt een aantal uitzonderingen op de aanbestedingsplicht van de aanbesteders. Een daarvan betreft de zogenaamde ‘percelenregeling’. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam  blijkt nog maar eens dat uitzonderingen op de aanbestedingsplicht beperkt moeten worden uitgelegd.

Voorwaarden voor een beroep op de percelenregeling

De percelenregeling is complex. In het kort komt zij op het volgende neer. Een aanbesteder mag een voorgenomen werk (voor diensten en leveringen gelden vergelijkbare regelingen) in percelen verdelen. Om na te gaan of de drempelwaarde wordt overschreden (nu€ 5.186.000,-  excl. BTW) moet de waarde van de percelen bij elkaar worden opgeteld. Als de drempelwaarde wordt overschreden, moet elk perceel ‘Europees’ worden aanbesteed. Artikel 2.18 van de Aanbestedingswet maakt een uitzondering voor percelen waarvan de geraamde waarde niet meer bedraagt dan € 1.000.000,- exclusief BTW, mits de totale waarde van deze percelen niet meer bedraagt dan 20% van de totale waarde van alle percelen. Als voorwaarde geldt dat alle percelen gelijktijdig worden geplaatst.

Wat is ‘gelijktijdig’?

In de zaak voor de Rechtbank Rotterdam strandde het beroep van de aanbesteder op deze laatste voorwaarde, het ‘gelijktijdig’ plaatsen van de percelen. De opdracht betrof de verbouwing van een energiecentrale tot een centrum voor podiumkunsten. De bouwkundige werkzaamheden waren in 2010 Europees aanbesteed. In 2012 startte de aanbesteder een onderhandse procedure voor het leveren en monteren van een audio-installatie. Dit kon volgens de rechtbank niet door de beugel. Gelet op de periode van twee jaar tussen beide aanbestedingsprocedures was van ‘gelijktijdigheid’ geen sprake. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat pas een beroep is gedaan op de percelenregeling, toen de bouwkundige werkzaamheden al waren aanbesteed.

Voor de klagende ondernemer eindigt de zaak overigens in een pyrrusoverwinning. De gunning van de opdracht voor het leveren en monteren van de audio-installatie was onrechtmatig. Maar volgens de rechtbank heeft de klagende ondernemer niet aannemelijk gemaakt dat hij schade heeft geleden.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar