De Wet Markt en Overheid: wanneer wel en niet?

Leestijd 2 minuten

De Wet Markt en Overheid bestaat al weer de nodige tijd, maar nog altijd is het de vraag wanneer de overheid er aan moet voldoen. Deze wet, die overigens geen zelfstandige wet is maar onderdeel van de Mededingingswet, bepaalt hoe een gemeente of provincie zich moet gedragen als zij economische activiteiten verricht. Denk daarbij aan bijvoorbeeld verhuur van een onroerende zaak, onderhoud van groen of  exploitatie van zwembaden, bibliotheken en sportaccommodaties.

Regels overheid(sbedrijf)

De economische activiteiten kunnen door een gemeente of provincie zelf verricht worden, maar er kan ook sprake zijn van een overheidsbedrijf. Dat wil zeggen een bedrijf waarin de overheid aandelen houdt, daarin deelneemt of beleidsbepalende zeggenschap heeft. In dergelijke situaties zijn er verschillende regels waar rekening mee gehouden moet worden. Als sprake is van eigen activiteiten, moet de betreffende overheid bijvoorbeeld haar integrale kosten doorberekenen. Anders zou de concurrentie met commerciële partijen niet eerlijk zijn. Indien sprake is van een overheidsbedrijf, mag dat overheidsbedrijf niet door de overheid bevoordeeld worden. Anders kan het overheidsbedrijf met dat voordeel de mededinging immers ook uit balans brengen.

Uitzonderingen

Uiteraard zijn er wel de nodige uitzonderingen op de regels. Indien de activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang (vast te stellen in een formeel besluit), is de Wet Markt en Overheid weer niet van toepassing. Ook indien een (formele) steunmaatregel is genomen, is de Wet Markt en Overheid niet van toepassing. Let daarbij wel op: indien de-minimissteun wordt verleend, is geen sprake van een formele steunmaatregel of vrijstelling. Dan moet gewoon voldaan worden aan de Wet Markt en Overheid. Andersom geldt het overigens ook: als aan de Wet Markt en Overheid wordt voldaan, is niet automatisch  sprake van een toegestane steunmaatregel. Ook indien aan de Wet Markt en Overheid wordt voldaan, moet dus nog aan de staatssteunregels worden getoetst.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar