De zorgspecifieke fusietoets

Leestijd 3 minuten

Zorgondernemers opgelet! Per 1 januari 2014 is de Wet Marktordening Gezondheidszorg gewijzigd. Daarin is de zorgspecifieke fusietoets opgenomen. Als u een concentratie (dus een fusie, overname of andere vorm van het verkrijgen van zeggenschap) tot stand wilt brengen, waarbij een zorgonderneming is betrokken, bent u voortaan verplicht om toestemming te vragen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Aandacht voor de zorgmarkt

Dat de zorg zich mag verheugen op bijzondere aandacht van mededingingsautoriteiten is geen nieuws meer. Naast de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die op alle markten toeziet, is het enkele bestaan van de NZa als extra autoriteit voor de zorgmarkt daar al een bewijs van. De Zorgautoriteit reguleert de zorgmarkt, de ACM houdt net als op andere markten in de gaten of er geen kartels ontstaan, geen misbruik van machtposities wordt gemaakt en of concentraties niet tot marktverstoring zullen leiden.

Bijzondere positie

De omzetdrempels die de ACM hanteert voor de concentratiecontrole wijken voor de zorg al af van de overige markten. Het uitgangspunt (voor alle andere markten) is dat het concentratietoezicht alleen van toepassing is als de betrokken ondernemingen gezamenlijk wereldwijd een aanzienlijke omzet behalen (€ 113.450.000), waarvan tenminste twee betrokken ondernemingen ook een aanzienlijk deel in Nederland moeten behalen (30 miljoen euro ieder). Om het een beetje ingewikkeld te maken was al bepaald dat als bij een concentratie twee ondernemingen betrokken zijn die ieder 5.5 miljoen euro omzetten met het verlenen van zorg, de hiervoor genoemde algemene drempels worden verlaagd tot 55 miljoen euro wereldwijd en (twee keer) 10 miljoen euro in Nederland. Alleen als deze omzetdrempels worden gehaald, bent u verplicht om uw voorgenomen concentratie bij de ACM te melden. In dat geval wordt de NZa door de ACM uitgenodigd om haar visie op de concentratie te geven.

Nog meer controle

Men is nog een stap verder gegaan. Ook de NZa heeft nu in bepaalde gevallen een eigen onderzoeks- en goedkeuringsbevoegdheid. Als bij een voorgenomen concentratie een zorgaanbieder is betrokken die met 50 personen of meer zorg verleent, is al goedkeuring van de NZa vereist, zelfs als de ‘fusiepartner’ helemaal geen zorgaanbieder is. Zelfs als u uw voorgenomen concentratie niet bij de ACM hoeft te melden, is er dus een grote kans dat u met uw concentratie wel bij de NZa langs moet (het kan dus ook zijn dat u bij de ACM én de NZa moet melden). En alleen melden is niet voldoende, u wordt ook nog eens flink aan het werk gezet. Het is namelijk aan u om een effectrapportage aan te leveren, aan de hand waarvan de NZa kan toetsen wat het effect zal zijn van de concentratie voor de zorgmarkt. De Minister erkent dat er hierdoor wel wat administratieve lasten voor u bijkomen, maar dat moet u kennelijk op de koop toenemen.

Behoefte aan samenwerking

In verband met alle bezuinigingen en wijzigingen in de zorg, wordt er naarstig gezocht naar nieuwe samenwerkingen en samenwerkingsvormen. Dat de Minister hier enig zicht op wil houden is op zich wel begrijpelijk, maar het wordt u daarmee niet makkelijker gemaakt. U kunt dus nog wel een concentratie tot stand brengen en de voordelen daarvan genieten, maar zult daarvoor wel heel snel bij de NZa langs moeten. 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar