Detailhandel + horeca = blurring

Leestijd 3 minuten

Het mag niet, maar is wel gezellig: een glaasje (of fles) wijn in de boekenzaak bij de kookboeken, een biertje bij de kapper of een prosecco in de kledingwinkel. U ziet het steeds vaker: mengvormen tussen detailhandel en horeca om – ik denk in de strijd tussen clicks and bricks - de stenen winkel aantrekkelijker te maken. Juridisch is het echter verboden. De Drank- en Horecawet kent een zeer strikte scheiding tussen detailhandel en horeca. In winkels mag geen drank worden geschonken en in horeca mogen geen artikelen worden verkocht (met uitzondering van condooms en damesverband, want dat staat expliciet in artikel 15).

Pilot mengvormen winkel/horeca

Omdat de blurringtrend kennelijk in een behoefte voorziet, experimenteren veel gemeenten met dergelijke mengvormen. Zij worden daarbij ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die een pilot is gestart om mengvormen van winkels en horeca te stimuleren, ook al is dat in strijd met de wet. Gemeenten die meedoen aan zo’n pilot, gedogen deze mengvormen.

Rechtbank Overijssel verbiedt blurring

In Zwolle ging dat onlangs mis. In een bekende Zwolse boekhandel werd tussen de culinaire boeken zwakalcoholische drank aangeboden aan particulieren, in strijd met de Drank en Horecawet.

De SlijtersUnie verzocht de burgemeester om daartegen handhavend op te treden. Dat deed de burgemeester niet omdat de gemeente Zwolle in het kader van de VNG-pilot juist ruimte wilde bieden voor blurring. De SlijtersUnie nam daar geen genoegen mee en bracht de zaak voor de rechter. In een uitspraak van 30 maart 2016 oordeelde de rechtbank Overijssel kort gezegd dat de burgemeester de wet moet handhaven en geen experimenten mag toestaan – ook niet bij wijze van pilot – die wettelijk verboden zijn.

De VNG laat zich door deze uitspraak niet uit het veld slaan en heeft laten weten gewoon door te gaan met de blurring-pilot. Hoe dit voor prosecco drinkende kledingklanten afloopt is ongewis. Staatssecretaris Van Rijn heeft de VNG opgeroepen om deze buitenwettelijke pilot te stoppen. Ook de SlijtersUnie laat het er niet bij zitten. De SlijtersUnie heeft de VNG gedagvaard in kort geding (zitting op 5 juli a.s.) waarin wordt gevorderd dat de VNG de burgemeester oproept om met onmiddellijke ingang te stoppen met de door de rechter en bestuur verboden “pilot mengvormen winkel/horeca”.

Ik ben geen marktdeskundige – hooguit ervaringsdeskundige – maar heb de indruk dat de maatschappelijke blurring trend niet te stoppen is. Als u daaraan meedoet – als gemeente, winkelier of horeca – houdt dan voorlopig goed de regels in de gaten (denk ook aan bestemmingsplannen en huurcontracten) want juridisch is het dus nog niet helemaal lekker geregeld.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar