Doorstart na faillissement: een vordering uit onverwachte hoek

Leestijd 4 minuten

Blog geschreven samen met juridisch medewerker Maxime de Coninck

“Aan de rand van de afgrond groeien de mooiste bloemen.”  Die uitdrukking karakteriseert de kansen die na een faillissement ontstaan, bijvoorbeeld voor een door- of herstart van de activiteiten van een failliete onderneming. De mensen van PlasBossinade adviseren geregeld ondernemers die een bedrijf vanuit faillissement willen doorstarten. Door een doorstart kan overbodige ballast overboord en kan een onderneming een nieuwe start maken.

Pijn uit het verleden

Helaas kan een doorstarter niet altijd volledig ontkomen aan de pijn uit het verleden. Neem schoenenketen Ziengs*, dat het failliete Scapino overnam. Tientallen leveranciers hebben vanwege miscommunicatie na de datum van faillietverklaring nog schoenen aan Scapino geleverd, waarvoor niet is betaald. De schoenen die zonder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd vallen in de boedel van het faillissement; de leveranciers kunnen in dat geval fluiten naar hun geld. Zij laten nu al weten de levering van nieuwe schoenen aan doorstarter Ziengs te weigeren, totdat hun schade is vergoed. Hoewel Ziengs formeel niet tot voldoening van de vorderingen kan worden aangesproken, heeft zij te zijner tijd mogelijk geen andere keuze: niet betalen betekent geen nieuwe schoenen.

Geen garantie

De curator geeft in het kader van een doorstartovereenkomst (meestal) geen enkele garantie. Rechten van derden (eigendomsvoorbehoud et cetera) moeten door de doorstarter doorgaans worden gerespecteerd. Dergelijke risico’s worden vooraf ingecalculeerd. Hoewel Ziengs ongetwijfeld allerminst blij is met de boze leveranciers, is ook dat een risico dat zij voorafgaand aan de transactie zal hebben ingeschat. Zo nu en dan komt er na een doorstart echter oud zeer bovendrijven, dat men van tevoren moeilijk had kunnen zien aankomen.

Met dergelijk ‘oud zeer’ werd ook het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) geconfronteerd, de doorstarter van het in 2013 gefailleerde Ruwaard van Putten Ziekenhuis (RvPZ). Aan het RvPZ waren medisch specialisten verbonden. Onder de medisch specialisten bevond zich ook een uroloog. Deze uroloog was niet in loondienst van het ziekenhuis, maar werkte daar op basis van een toelatingsovereenkomst. De toelatingsovereenkomst gaf hem de vrijheid om in het ziekenhuis zijn praktijk te voeren, zonder tot het ziekenhuis in een gezagsverhouding te staan.

De curatoren van het RvPZ kozen ervoor de samenwerking met alle medisch specialisten te beëindigen. Ook de toelatingsovereenkomst van de uroloog werd beëindigd.

In de toelatingsovereenkomst met het RvPZ was opgenomen dat de uroloog bij de overdracht van zijn praktijk een goodwillvergoeding zou ontvangen. Toen de uroloog niet binnen het SMC mocht terugkeren, bleef een goodwillvergoeding echter uit. Daarop stapte de uroloog naar de rechter. Hij stelde zich onder meer op het standpunt dat het SMC zijn urologiepraktijk had voortgezet, zonder daarvoor een goodwillvergoeding te hebben betaald (in een bindend adviesprocedure begroot op € 71.667). Daardoor was het SMC volgens de uroloog ongerechtvaardigd verrijkt.

Op 20 januari 2016 wees de Rechtbank Rotterdam vonnis. De rechtbank geeft de uroloog gelijk. Zij overweegt dat het SMC de urologiepraktijk niet in juridische zin, maar wel de facto had overgenomen. De patiënten van de uroloog moesten immers op zoek naar een andere uroloog, waarbij het volgens de rechtbank aannemelijk is dat een deel van de patiënten onder behandeling is gekomen van een andere uroloog van het SMC. Het SMC plukt dan ook feitelijk de vruchten van de inspanningen die de uroloog voor het RvPZ had verricht. Zonder daarvoor te betalen.  Voor deze vermogensvermeerdering dient het SMC in de ogen van de rechtbank in redelijkheid een vergoeding te betalen.

Hoewel de overname van het RvPZ aan het SMC volgens de rechtbank correct was verlopen wordt het SMC, uit onverwachte hoek, toch met succes aangesproken tot vergoeding van de door de uroloog geleden schade. Zo lijkt het vooralsnog althans, want het kan zijn dat de rechter in hoger beroep er anders over denkt. Of het SMC heeft geanticipeerd op de vordering van de uroloog is niet bekend. Vast staat echter dat voor de uroloog inderdaad de mooiste bloemen aan de rand van de afgrond groeiden.

*Voor de goede orde: de kennis over deze doorstart is louter afkomstig uit de media.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar