Economisch meest middelmatige inschrijving als gunningscriterium?

Leestijd 2 minuten

Als EMVI het gunningscriterium is, hebben aanbesteders veel vrijheid bij het bepalen van de gunningscriteria en de beoordelingsmethodiek. Deze vrijheid kent haar grenzen. Uit een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag blijkt dat de gekozen criteria moeten leiden tot gunning aan de inschrijver die de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt.

Gemiddelde prijs geen geschikt gunningscriterium

In deze zaak had de aanbesteder bepaald dat de aangeboden prijzen zouden worden gedeeld door het aantal inschrijvingen om de gemiddelde prijs vast te stellen. Een inschrijver kreeg minder punten naarmate zijn prijs meer afweek van de gemiddelde prijs. Of de aangeboden prijs nu lager was dan de gemiddelde prijs of juist hoger deed daarbij niet ter zake. Volgens de voorzieningenrechter kon deze gunningsmethodiek niet door de beugel. De voorzieningenrechter stelt vast dat wanneer twee inschrijvingen kwalitatief gelijkwaardig zijn, de inschrijving met de laagste prijs vanuit economisch oogpunt noodzakelijk voordeliger is dan de duurderde aanbieding. Op basis van de door de aanbesteder gekozen gunningsmethodiek was dit niet zonder meer het geval. Als de prijs van de goedkopere inschrijving meer afweek van de gemiddelde prijs dan die van de duurdere aanbieding, kreeg de goedkopere inschrijving namelijk minder punten. De voorzieningenrechter concludeert dat de gekozen gunningsmethodiek in strijd is met het gunningscriterium van ‘de economisch meest voordelige inschrijving’.

Middelmaat loont niet

Het oordeel van de voorzieningenrechter is in mijn ogen niet verrassend. ‘De economisch meest voordelige inschrijving’ is niet altijd de inschrijving met de laagste prijs. Maar bij gelijkwaardige kwaliteit moet prijs de doorslag geven. Middelmaat mag niet lonen.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar