Eerst praten, dan procederen?

Leestijd 2 minuten

Voordat partijen beginnen aan de realisatie van een werk zijn de verhoudingen nog goed. Alle partijen hebben nog een positieve grondhouding. Het zou ook niet best zijn als dat niet zo was.

Vanuit die positieve grondhouding wordt in bestekken vaak bepaald dat als partijen – volstrekt onverwacht natuurlijk – een geschil zouden krijgen, ze dat eerst met elkaar moeten proberen op te lossen. Bijvoorbeeld door middel van mediation. Of door het geschil naar directieniveau te tillen. En pas als dát niet leidt tot een oplossing, mag er geprocedeerd worden.

In de praktijk zie je vaak dat als het geschil inmiddels ontstaan is, partijen helemaal geen zin meer hebben in mediation. En dat de directies ook geen zin meer hebben om met elkaar om tafel te gaan. Bijvoorbeeld omdat zij al weten dat ze zo mijlenver uit elkaar liggen, dat praten tot niets zal leiden.

Dus gebeurt dat ook niet en begint één van partijen een procedure. De andere partij zegt dan nogal eens: Ho! Dit is in strijd met de afspraken. We hebben toch afgesproken eerst te “mediaten”, of te praten op directieniveau? En dan vraagt die partij de arbiters om zich onbevoegd te verklaren.

Zo’n verweer slaagt echter niet, en dat hebben arbiters in de hier te bespreken uitspraak nog eens bevestigd. Arbiters overwegen dat een contractueel overeengekomen mediationtraject of periode van minnelijk overleg de bevoegdheid van arbiters niet beperkt. 

Waarom vinden arbiters dat? De standaard redenering is dat mediation of minnelijk overleg naar haar aard uitsluitend kan plaatsvinden op basis van vrijwilligheid en bereidheid van partijen. Daarom kan niemand tegen zijn zin vruchtbaar tot mediation of minnelijk overleg worden gedwongen. Arbiters gaan daarom gewoon inhoudelijk oordelen over het geschil.

De conclusie: een bepaling dat je eerst mediation of minnelijk overleg moet hebben voordat je gaat procederen is, hoe mooi het streven wellicht ook is, juridisch gezien een “dode letter”.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar