Eerste vonnis over clusterverbod in Aanbestedingswet

Leestijd 2 minuten

Op 1 april 2013 is de lang verwachte Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet heeft onder meer tot doel de kansen van MKB-bedrijven op overheidsopdrachten te verbeteren. Het clusterverbod van artikel 1.5 van de Aanbestedingswet, dat aanbesteders verbiedt opdrachten onnodig samen te voegen, is één van de middelen om dit doel te bereiken. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 november 2013 voor het eerst uitspraak gedaan over deze bepaling.

De feiten

De Universiteit van Utrecht heeft een Europese openbare aanbesteding georganiseerd voor de aanschaf van circa 260 multifunctionals (printer, scanner en kopieermachine in één). De opdracht omvat het leveren en installeren van zowel de multifunctionals zelf als een betaalsysteem. Een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en leveren van betaalsystemen meent dat de levering van multifunctionals en betaalsystemen niet als één opdracht mogen worden aanbesteed. Volgens dit bedrijf gaat het om twee ongelijksoortige opdrachten. Samenvoeging van deze opdrachten zou in strijd zijn met het clusterverbod van artikel 1.5 van de Aanbestedingswet, het proportionaliteitsbeginsel en de Gids Proportionaliteit.

Overwegingen van de rechter

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland volgt het standpunt van het klagende bedrijf niet. Hij overweegt dat als uitgangspunt geldt dat de aanbesteder in beginsel het recht heeft om een opdracht naar eigen behoeften in te richten. De universiteit heeft volgens de voorzieningenrechter haar belang bij een geïntegreerde totaaloplossing, waarbij de levering van de multifunctionals en de betaalfunctionaliteit aan één partij wordt opgedragen, voldoende aannemelijk gemaakt. De universiteit wil haar medewerkers en studenten ontzorgen en voorkomen dat bij een fout of storing de leverancier van de multifunctionals en die van de betaalfunctie elkaar met de vinger wijzen. De voorzieningenrechter kent bij zijn oordeel tevens betekenis toe aan een toenemende vraag naar geïntegreerde oplossingen en het aanbod daarvan in de markt.

Universiteit mag door

De voorzieningenrechter concludeert dat de levering van multifunctionals met een geïntegreerde betaalfunctie als één opdracht moet worden beschouwd. Van het samenvoegen van opdrachten is dus geen sprake, zodat het clusterverbod toepassing mist. Dat het in theorie mogelijk is beide onderdelen afzonderlijk aan te besteden, doet daar volgens de voorzieningenrechter niet aan af. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel en de Gids Proportionaliteit is volgens de voorzieningenrechter evenmin sprake. De universiteit mag de aanbesteding ongewijzigd voortzetten.

Voor vragen en advies over het clusterverbod en andere aspecten van aanbesteden help ik u graag.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar