Einde gaswinning?

Leestijd 3 minuten

Het is duidelijk dat gaswinning in Nederland eindig is. Volgens TNO is Nederland al in 2021 een gas-importland; volgens Gasunie gaat dat nog decennia duren. Wie het weet mag het zeggen.

De gebeurtenissen in Groningen hebben in ieder geval duidelijk gemaakt dat gaswinning niet zonder risico's is en grote gevolgen kan hebben. In de landelijke media gaat – terecht – veel aandacht uit naar de aardbevingen in Groningen. Minder bekend is dat er in Nederland nog meer dan 400 kleine gasvelden zijn, waaruit door de NAM of andere exploitanten ook gas wordt gewonnen (ca. 230 velden, bijvoorbeeld in Assen, Westerveld, Woerden en Heerenveen) of die nog ontwikkeld kunnen worden (ca. 125 velden). Veel mensen in Nederland leven op een gasbel en door de aardbevingenproblematiek in Groningen zijn zij zich daarvan bewust geworden.

Haast met winnen

Het lijkt erop dat – met het einde van de gaswinning in  zicht – exploitanten haast gaan maken met de exploitatie van de kleine velden. Nieuwe grote investeringen zijn waarschijnlijk niet meer rendabel, maar het leegmaken van staande gasvelden wel. Dat leidt ertoe dat soms nog snel even omgevingsvergunningen voor nieuwe boorinstallaties worden aangevraagd of opsporingsvergunningen voor het opsporen van gas in nog te ontwikkelen velden. De gedachte lijkt te zijn dat het gas nu uit de grond moet, omdat het over 20 of 30 jaar misschien niet meer kan.

Dat leidt er soms zelfs toe dat exploitanten al beginnen met winnen, nog voordat alle vergunningen er zijn. Zo heeft het Staatstoezicht op de Mijnen in april 2017 Vermilion op straffe van een dwangsom van € 10.000.000,00 gelast de gaswinning onder Heerenveen uit een nieuwe put in te staken, omdat die put niet was opgenomen in een goedgekeurd winningsplan.

Die haast verklaart ook dat er veel meer dan vroeger wordt geprocedeerd over bijvoorbeeld vergunningen voor proefboringen (op grond van Mijnbouwwet) of omgevingsvergunningen voor de daarvoor benodigde boorlocaties. Dat een mijnbouwexploitant beschikt over alle benodigde Mijnbouwwetvergunningen (voor opsporing of winning), betekent namelijk nog niet dat gemeenten automatisch moeten meewerken aan het verlenen van omgevingsvergunningen of bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld de gemeenten Smallingerland en Krimpenerwaard hebben als uitvloeisel van hun geen-aardgas-beleid vergunningen voor mijnbouwactiviteiten geweigerd. Als de Minister van EZ vergunning voor mijnbouwactiviteiten verleend, leidt dat steeds vaker tot verzet van omwonenden, zoals in Wapse (gemeente Westerveld).

De mijnbouwregelgeving, die vóór de aardbevingenproblematiek in Groningen, niet altijd even nauwgezet werd gevolgd, biedt veel mogelijkheden om (nieuwe) gaswinning te voorkomen of te beperken, zeker in combinatie met het normale omgevingsrecht. Eenvoudig is die regelgeving niet, maar door het verschijnen van steeds meer jurisprudentie wordt wel steeds duidelijker wat mijnbouwexploitanten wel en niet mogen en wat gemeenten, burgers en belangenorganisaties kunnen doen.

Reacties

  1. Met veel plezier heb ik uw stuk over einde gaswinning gelezen. Het sluit aan bij mijn visie en gedachten. Zelf heb ik op 14 augustus 2017 een verzoek om handhaving gedaan bij de SodM om de productieput Vries 10 dicht te krijgen om dezelfde reden dat in Heerenveen Vermillion niet langer gas mag winnen op die plek. Ook de gaswinning Vries 10 is niet opgenomen in een wijziging winningsplan. Verder heb ik een aanvraag bij de Minister van EZ neergelegd om een nieuw instemmingsbesluit te nemen die deze gasput betreft. Ben benieuwd wat er mee gedaan wordt. Maar niet geprobeerd is altijd mis. Als u interesse hebt in mijn stukken, wil ik ze nog wel toesturen.
    Met vriendelijke groeten,
    Helma Kiewiet-Krijgsman

    Helma Kiewiet op donderdag 14 september 2017 11:44

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar