Eis in strafzaak mag hoger uitvallen dan transactievoorstel

Leestijd 3 minuten

Het Openbaar Ministerie mag een verdachte een transactievoorstel aanbieden. Een strafzaak kan op die manier relatief vlot worden afgewikkeld, zonder dat er strafvervolging plaatsvindt. Het voorstel kan onder andere bestaan uit het betalen van een geldboete, een taakstraf en/of vergoeding van de schade die een benadeelde heeft geleden. Het staat een verdachte vrij om een transactie al dan niet te aanvaarden. Aanvaardt hij het aanbod niet, dan zal de officier van justitie de verdachte dagvaarden en komt de zaak op zitting.

Transactievoorstel aanvaarden of niet?

Een verdachte doet er goed aan om, zodra hij een transactievoorstel heeft ontvangen, een advocaat in te schakelen. Deze advocaat kan het strafdossier opvragen en beoordelen of de officier van justitie beschikt over voldoende bewijs voor een veroordeling. Tevens kan hij een inschatting geven van de straf die zou volgen indien de zaak op zitting komt en daarmee aangeven of het transactievoorstel redelijk is.

Transactievoorstel versus veroordeling

Over het algemeen is het zo dat het transactievoorstel dat de officier van justitie doet, in lijn is met de eis die de officier van justitie in de strafzaak zal doen en de uiteindelijke veroordeling. Dit is echter geen wet van Meden en Perzen. Recentelijk kwam een verdachte ten aanzien hiervan op de koffie.

Hogere veroordeling

Deze verdachte werd onder andere verdacht van het voorhanden hebben van verdovende middelen en het witwassen van een geldbedrag van ongeveer € 225.000 en een BMW. Aan de verdachte is in eerste instantie een transactievoorstel gedaan: een geldboete ter hoogte van de waarde van de BMW en afstand van alles wat in beslag is genomen. Dit transactievoorstel werd niet geaccepteerd.

De officier van justitie vordert vervolgens in de strafzaak een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaren en een taakstraf van 240 uren. Daarnaast vordert de officier van justitie verbeurdverklaring van het geld en de telefoons en de onttrekking aan het verkeer van de verdovende middelen.

De raadsman van de verdachte stelt in reactie hierop dat de geëiste straf te hoog is, omdat deze hoger is dan het transactievoorstel dat in eerste instantie aan verdachte is gedaan. Gezien het transactievoorstel mocht verdachte er op vertrouwen dat er een geldboete geëist zou worden in plaats van een taakstraf of een gevangenisstraf.

De Rechtbank oordeelt dat het Openbaar Ministerie vrij is om een voorstel te doen over de afhandeling van een strafzaak. De transactie is geen strafeis en ook geen voorbode daarvan. Verdachte komt daarom geen gerechtvaardigd vertrouwen toe dat zijn strafzaak zou worden afgedaan met een geldboete overeenkomstig het transactievoorstel. De verdachte wordt vervolgens veroordeeld conform de eis van de officier van justitie.

Conclusie

Het is dus zaak om een goede overweging te maken ten aanzien van het al dan niet aanvaarden van een transactievoorstel. Een advocaat kan u daarbij van dienst zijn. Twee opmerkingen tot slot:

  • Met het accepteren van een transactievoorstel voorkomt u niet dat u een zogenaamd strafblad krijgt. Het transactievoorstel heeft dezelfde betekenis als een veroordeling door een rechter en wordt op uw justitiële documentatie vermeld;
  • Indien u het transactievoorstel niet accepteert en u wordt uiteindelijk door de rechter vrijgesproken, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw advocaatkosten.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar