EMVI of laagste prijs? Deel 2

Leestijd 2 minuten

Begin dit jaar veroordeelde de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland een aanbesteder om een opdracht voor het ontwerp en de realisatie van een gemeentehuis opnieuw aan te besteden, omdat het gehanteerde EMVI-criterium in feite neerkwam op de laagste prijs (zie uitspraak). De aannemer waaraan de opdracht voorlopig was gegund was daar vanzelfsprekend niet blij mee. Hij komt in verzet tegen het vonnis.

De voorzieningenrechter wijst het verzet op formele gronden af. De winnende aannemer had volgens de voorzieningenrechter voortvarender moeten handelen door zich in de procedure tussen de klagende ondernemer en de aanbesteder te mengen. De voorzieningenrechter neemt niettemin de gelegenheid te baat om zijn vonnis van eerder dit jaar toe te lichten (zie uitspraak).

Omslagpunt EMVI en laagste prijs afhankelijk van omstandigheden

De voorzieningenrechter benadrukt dat zijn vonnis van 24 januari 2014 een specifiek op de omstandigheden van het geval toegesneden oordeel inhoudt. De aanbesteder had onder meer verklaard dat hij EMVI niet als gunningscriterium wilde hanteren, omdat hij vreesde dat zijn budget zou worden overschreden. De voorzieningenrechter heeft in zijn oordeel veel waarde gehecht aan deze verklaring. De voorzieningenrechter overweegt dat in zijn algemeenheid niet te bepalen is waar het omslagpunt tussen EMVI en laagste prijs ligt. Dit kan slechts van geval tot geval worden beoordeeld. De voorzieningenrechter noemt een aantal  factoren waarmee rekening kan worden gehouden:

  • De specifieke gunningscriteria.

  • Hun (relatieve) gewicht.

  • Het voorwerp van de aanbesteding.

  • De markt waarin de aanbesteding plaatsvindt.

  • De mate waarin gunning op EMVI zinvol is met het oog op de verwezenlijking van doelstellingen als innovatie en duurzaamheid.

Meer duidelijkheid

Of deze toelichting van de voorzieningenrechter bijdraagt aan meer duidelijkheid over het omslagpunt tussen EMVI en laagste prijs valt nog te bezien. Het lijkt er in ieder geval op dat rechter zich terughoudend zal opstellen bij het toetsen van het gehanteerde gunningscriterium. De voorzieningenrechter overweegt namelijk dat het in beginsel aan de aanbesteder is te bepalen hoeveel gewicht aan kwaliteit wordt toegekend. Voor rechterlijk ingrijpen is slechts plaats, als de kwaliteitselementen “van zo geringe betekenis zijn dat redelijkerwijs niet meer kan worden aangenomen dat nog sprake is van EMVI”.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar