Energiebesparing en erkende maatregelen: afdekken koelvitrines

Leestijd 2 minuten

In mijn blog van vorige week schreef ik over de (on)mogelijkheid om bij wijze van maatwerkvoorschrift verdergaande energiebesparende maatregelen op te leggen dan artikel 2.15 Activiteiten (Abm) voorschrijft, namelijk alle maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Dát is dus de norm waaraan (vrijwel) alle inrichtingen in Nederland moeten voldoen; het afdwingen van strengere energiebesparende maatregelen is niet mogelijk.

In de praktijk ontstaat nog wel eens discussie over de vraag wat nu exact de terugverdientijd is van een maatregel en hoe dat moet worden berekend. In een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam ging het om de vraag of die terugverdientijd op brancheniveau of op inrichtingsniveau moet worden beoordeeld.

Afdekken koelvitrines is erkende energiebesparingsmaatregel

De Gemeente Amsterdam had zeven Aldi-filialen verplicht om de koelvitrines af te dekken. Uit onderzoek was namelijk gebleken dat de terugverdientijd van permanente koelafdekking voor de supermarktbranche minder dan vijf jaar bedraagt. De Aldi-filialen stelden echter dat dat misschien in zijn algemeenheid en op brancheniveau wel zo was, maar dat in hún specifieke geval de terugverdientijd meer zou bedragen dan vijf jaar.

De Rechtbank oordeelde genuanceerd. De Rechtbank vindt dat het bevoegd gezag de branche-erkende maatregelen (die tegenwoordig staan in bijlage 10 bij de activiteitenregeling: “erkende maatregelen”) als uitgangspunt mag nemen. Brancherapporten en lijsten van erkende maatregelen mogen dus ten grondslag worden gelegd aan de handhaving op basis van artikel 2.15 Abm.

Maar er zijn uitzonderingen

Dat branchebreed een terugverdientijd van maximaal vijf jaar geldt, betekent nog niet dat dat voor iedere individuele ondernemer ook zo is. Daarom vindt de rechtbank dat een individuele ondernemer altijd omstandigheden kan aanvoeren ter onderbouwing van zijn stelling dat de terugverdientijd in zijn concrete geval langer is dan vijf jaar. Dat zal uiteraard goed en met technische rapporten onderbouwd moeten worden.

Dat betekent dus dat het bevoegd gezag niet met art. 2.15 Abm “blind” alle in de branche erkende energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar kan opleggen, maar dat in concrete situaties altijd maatwerk moet worden geleverd.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar