Erfbelasting oneindig navorderen?

Leestijd 3 minuten

Wist u dat de navorderingstermijn voor erfbelasting bij buitenlands verzwegen vermogen is gewijzigd van 12 jaren naar onbeperkt? Deze wetswijziging is per 1 januari 2012 van kracht geworden. Maar kan dat, de wet wijzigen met onbeperkt terugwerkende kracht?

Edelweissroute

De wetswijziging is doorgevoerd in verband met de bestrijding van de zogenaamde Edelweissroute: een Nederlands belastingplichtige heeft vermogen in Zwitserland en verzwijgt dat niet alleen voor de Nederlandse fiscus, maar ook voor zijn erfgenamen. Na het overlijden van de Nederlandse belastingplichtige wordt het vermogen dus niet aangegeven in de aangifte erfbelasting. Na 12 jaar informeert de Zwitserse executeur of de Zwitserse bank de Nederlandse erfgenamen dat er nog vermogen in Zwitserland staat gestald. Omdat de navorderingstermijn van 12 jaar inmiddels was verstreken was definitief geen erfbelasting meer verschuldigd.

Hoe vaak deze route werd gevolgd is niet bekend: in fiscale kringen wordt dan ook wel gefluisterd dat de Edelweissroute een hoax was! Dit was echter geen enkele belemmering voor de wetgever om forse maatregelen te nemen voor zover het de navorderingstermijn van erfbelasting betrof.

Navorderingstermijn erfbelasting bij buitenlands verzwegen vermogen

Tot 1 januari 2012 gold voor erfbelasting een navorderingstermijn van 12 jaar. Vanaf 1 januari 2012 is de navorderingstermijn voor de erfbelasting onbeperkt bij buitenlands verzwegen vermogen. De fiscus mag dus erfbelasting navorderen in alle gevallen waarin buitenlands vermogen niet in de successieaangifte is aangegeven, ook al is dat decennia geleden.

Tijdelijke inkeerregeling

De belastingplichtigen die het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de tijdelijk geldende inkeerregeling worden geconfronteerd met de vraag van de fiscus of het in het buitenland aangehouden vermogen langer dan 12 jaar geleden is geërfd. In de praktijk komt het dus voor dat de fiscus vragen stelt over de omvang van de nalatenschap van grootvader, die in 1973 overleed. Op zich is het begrijpelijk dat de overheid fraude wil terugdringen, maar 41 jaar (en soms nog langer) teruggaan in de tijd gaat wel wat erg ver.

Kan dat zomaar, onbeperkt terugwerkende kracht?

In uitzonderlijke gevallen wordt aan een wetswijziging terugwerkende kracht verleend. De wetgever is zeer terughoudend met toepassing daarvan. Als burger moet je immers weten waar je aan toe bent en terugwerkende kracht is in beginsel in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Los daarvan kan worden gesteld dat de gewijzigde regeling in strijd is met Europese regelgeving. De kans is dus reëel dat de belastingrechter de onbeperkt terugwerkende kracht niet zal toestaan.

En wat als onbeperkt terugwerkende kracht wordt toegestaan?

Wanneer terugwerkende kracht mogelijk blijkt te zijn dan zijn er tal van praktische problemen waar de fiscus tegen aan loopt bij het vaststellen en opleggen van navorderingsaanslagen erfbelasting. Immers, wie beschikt nu nog over informatie van decennia geleden? Bij het opleggen van aanslagen moet de fiscus voortvarend handelen en een redelijke schatting maken, maar is dat wel mogelijk wanneer er geen of beperkte informatie meer beschikbaar is?

Kortom: ik voorzie ‘oneindig’ veel discussies over de gewijzigde navorderingstermijn voor erfbelasting. Het laatste woord is daar nog lang niet over gesproken. Stem dus niet bij voorbaat in met navordering van erfbelasting opgelegd met de onbeperkte navorderingstermijn, maar teken bezwaar en zo nodig beroep aan.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar