Fout in model K-verklaring niet fataal

Leestijd 2 minuten

De model K-verklaring is een belangrijk document. Hierin verklaart de ondernemer dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Een gebrek in de ingediende model K-verklaring leent zich daarom niet voor herstel. Menig aannemer heeft hierdoor een opdracht aan zijn neus voorbij zien gaan. Volgens een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam hoeft toch niet iedere slordigheid fataal te zijn.

Kennelijke verschrijving leidt niet tot ongeldigheid

Het ging in deze zaak om een aanbesteding van herstelwerkzaamheden aan opbrekingen van openbare wegen. De aanbesteder had in zijn bestek onderdelen uit de aanbestedingstukken voor het onderhoud van bomen ‘geknipt en geplakt’, maar was op sommige plaatsen vergeten de omschrijving van de opdracht aan te passen. Dit gold ook voor de model K-verklaring die hij de aannemers ter beschikking had gesteld. De aannemer die met de laagste prijs had ingeschreven en voor gunning in aanmerking kwam, was dit ontgaan. Hij had de model K-verklaring ongewijzigd ondertekend en bij zijn inschrijving gevoegd. De ondernemer die als tweede was geëindigd meende dat de inschrijving ongeldig moest worden verklaard, omdat de verklaring hierdoor geen betrekking zou hebben op de aanbestede opdracht.

De Voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. Hij overweegt dat er in redelijkheid geen twijfel over kan bestaan, dat de ingediende model K-verklaring betrekking heeft op de aanbestede opdracht. Ook al is de opdracht daarin niet correct omschreven. De vermelding in de model K-verklaring van 'onderhoud bomen' moet als een kennelijke verschrijving worden aangemerkt. Voor ongeldigverklaring van de inschrijving bestaat dus geen aanleiding. De Voorzieningenrechter wijst de bezwaren af.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar