Gaat Groningen veranderen?

Leestijd 4 minuten

Het zijn spannende tijden voor Groningers en Groningen. Gaswinning en de gevolgen daarvan domineren al geruime tijd het denken en doen in grote delen van de provincie. Windenergieparken die op last van het Rijk moeten worden gerealiseerd, brengen de gemoederen ook in beweging. Daaronder ligt in veel gemeenten de verhitte discussie over gemeentelijke herindeling. De uitslag van de Provinciale Statenverkiezing heeft echter geleid tot een wezenlijk ander College van Gedeputeerde Staten en lijkt niet zonder gevolgen te blijven voor de thema’s die het leven van alle dag in de provincie bepalen.

Gaswinning

We staan landelijk volop in de belangstelling vanwege de aardbevingsproblematiek, procedures en politiek daarover. Inwoners van de invloedzone ervaren dagelijks aan den lijve welke gevolgen dat heeft: stress, onzekerheid, gedoe met schadeafhandeling. De juridische procedure over het gasbesluit van minister Kamp loopt en zal in september op zitting komen bij de Raad van State; de voorzitter daarvan heeft als tijdelijke maatregelen de gaswinning rondom Loppersum onder voorwaarden stilgelegd. Het nieuwe College van GS heeft aangekondigd zwaardere eisen te stellen in Den Haag en in te zetten op grotere productiebeperkingen dan voorheen. We kunnen ons dus opmaken voor een naar verwachting nog scherper debat.

Windparken

Ook in de discussie over locaties waar windenergieparken moeten komen zijn veranderingen te verwachten. Lange tijd zijn locaties nabij de N33 in beeld geweest en hebben de verantwoordelijk gedeputeerde en inwoners van de regio met elkaar in de clinch gelegen. De vraag hoeveel inspraak deze inwoners hebben op de uiteindelijke locatiekeuze was een belangrijk onderdeel van de discussie. Het nieuwe College van GS wil de teugels hiervan laten vieren: er zou nieuw locatieonderzoek moeten komen alvorens definitieve beslissingen worden genomen. Hoewel dit door betrokken provinciegenoten ongetwijfeld met gejuich is begroet, is het de vraag hoe lang het ‘helpt’: het Rijk zal uiteindelijk – en als het naar de smaak van minister Kamp te lang duurt – zelf ingrijpen en keuzes maken.

Herindeling?

Met betrekking tot de veelbesproken gemeentelijke herindeling gaat het roer fundamenteel om. Tot op heden was de insteek dat gemeenten gedurende zekere tijd zelf mochten bepalen met wie zijn wilden samengaan, maar dat bij uitblijvende keuzes zou worden ingegrepen door GS. Inspraak op proces en keus, maar gebondenheid aan het finale oordeel vanuit het provinciehuis dus. Uit het nieuwe coalitieakkoord blijkt echter dat die gebondenheid vervalt. De provincie trekt zijn handen af van herindeling en laat het over aan de wensen en regie van de gemeenten zelf. Daar waar de herindeling tot op heden in 2018 zijn beslag zou moeten krijgen, kan dat nu wel eens wat later worden – gelet op de discussies die in de gemeenten worden gevoerd over nut en noodzaak, tijdspad en procedure en niet in de laatste plaats de vraag met wíe dan samen te gaan.

Provinciaal beleid

Tot eind april lagen de nieuwe provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening in ontwerp ter inzage. Daarin beschrijven GS en PS het beleid dat bepalend is voor hun ‘ruimtelijke’ handelen en de regels die worden gesteld, bijvoorbeeld bij de vaststelling van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. De daarin gemaakte keuzes voor beleid en regels kunnen ingrijpen op woon- en leefklimaat van burgers en bepalen vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden van industriële en agrarische bedrijven. Het is niet uit te sluiten dat de politieke omwenteling ook daarvoor wijzigingen tot gevolg zal hebben. Lopende projecten, zoals de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen, worden daardoor echter niet geraakt.

Luisteren naar de regio

Voor ondernemers in en rond de Eemshaven en op andere plaatsen in de provincie kan de uitkomst van de laatste Provinciale Statenverkiezing dus nog de nodige gevolgen hebben. Positief punt is dat het College van GS meer inspraak wil bieden door referenda te houden en ‘het oor te luister te leggen’ in de regio. We gaan het meemaken!

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar