Geen ingebrekestelling. Is dat altijd fataal?

Leestijd 2 minuten

Stel je voor. Een aannemer bouwt appartementen voor een VVE. Wat blijkt? Er zijn geurklachten, geluidsklachten en lekkageklachten. De opdrachtgever stelt de aannemer daarvan op de hoogte. De aannemer betwist de gebreken. De VVE huurt een derde in die tot herstel overgaat. Vervolgens presenteert zij de rekening daarvan aan de aannemer. Moet de aannemer die betalen?

In dit soort gevallen is het aan de opdrachtgever om te bewijzen dat sprake is van een gebrek dat aan de aannemer is toe te rekenen. Dat is stap 1. Stap 2 is in beginsel dat de opdrachtgever de aannemer in gebreke stelt. Met andere woorden: de aannemer een termijn is gesteld waarbinnen hij het gebrek moet herstellen.

Pas als de aannemer aan die ingebrekestelling geen gehoor geeft, kan de opdrachtgever een derde inschakelen om te herstellen. De rekening van die derde kan dan gepresenteerd worden aan de aannemer.

In het voorbeeld dat ik hierboven gaf, was sprake van een gebrek. De VVE stelde de aannemer daarvan op de hoogte, maar stelde hem niet in gebreke (stelde geen termijn waarbinnen het gebrek hersteld moest worden). De VVE schakelde een derde in en presenteerde de rekening daarvan aan de aannemer. Moet de aannemer die betalen?

In beginsel dus niet. Een ingebrekestelling is namelijk een harde juridische eis. Dat de soep echter niet altijd zo heet wordt gegeten als ‘ie wordt opgediend, blijkt wel uit de uitspraak van de Raad van Arbitrage, die over deze casus oordeelde.

De Raad van Arbitrage overwoog dat het ontbreken van een ingebrekestelling onverlet liet dat de VVE “in billijkheid” recht had op de door aanneemster bespaarde kosten van herstel, zijnde de kosten die aanneemster zelf gemaakt zou hebben voor het herstellen van de aan haar toerekenbare gebreken.

Of de opdrachtgever er bij een rechter ook zo genadig was afgekomen, is maar de vraag. Maar arbiters oordelen naar billijkheid. Het ontbreken van een ingebrekestelling is daar dus niet altijd fataal. Dat laat onverlet dat het link is om de ingebrekestelling achterwege te laten: het loopt geregeld slechter af dan in onderhavige zaak voor de opdrachtgever!

RvA 20 mei 2015, No. 80732

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt
Start chatgesprek

Medewerkers zijn nu beschikbaar

Onze medewerkers zijn nu online om uw zakelijke vragen te beantwoorden. Vul de naam van uw organisatie in en klik op "Start chat" om een chatgesprek te starten.

Sorry, de chat is momenteel niet beschikbaar